AMSTERDAM - De initiatiefnemers deden gisteren een dringend beroep op wethouder Touria Meliani om alsnog middelen vrij te maken voor dit unieke museum Ons Lieve Heer op Solder, met een verhaal niet alleen over het roemrijke verleden, maar ook met een relevante boodschap voor de hedendaagse jeugd, vooral waar het aankomt op tolerantie en diversiteit.


Binnen een tijdsbestek van slechts twee weken werden er zo’n 15.000 handtekeningen verzameld onder het motto ‘Houd de Heer op Solder’. De adhesiebetuigingen stromen nog steeds elke dag binnen. De wethouder kreeg de handtekeningen gisteren aangereikt en het lijkt te gaan lukken. Dat er alsnog een 4-jarige subsidie komt.


De noordelijke en zuidelijke zijde van de Heintje Hoekssteeg zijn sinds 2015 onzichtbaar met elkaar verbonden via een ondergrondse doorgang van museum Ons’ Lieve Heer op Solder. De band tussen de voormalige 17e eeuwse schuilkerk en de haar omringende buurt is al even onzichtbaar. Toch is er sprake van de kerk van de buurt en een buurt van de kerk. Door het ontsluiten van de beerput van het pand aan de Oudezijds Voorburgwal 38 kwam het rijke verleden van dit deel van de historische binnenstad bloot te liggen. Op een van de vele buurtavonden deelde het museum dit keer niet het mirakel van solder, maar de geheimen uit de krochten van het gebouw. De buurt werd continu door de museumleiding betrokken bij de voortgang van de bouw en de archeologische vondsten. Maar evenzeer betrok de buurt het museum bij de activiteiten gericht op het leefbaar en schoon houden van de omgeving. Ook de zware storm van voorjaar 2019 bepaalde museum en buurt weer bij elkaar. De kapotte dakpannen in de steeg verrieden weinig goeds. Midden in de nacht seinden bewoners de manager van het museum in om haar te informeren over de kaalslag op het dak van de schuilkerk.

Het museum wordt door velen beschouwd als het huis van de buurt, waar ook op regelmatige basis vergaderingen van het buurtcomité plaatsvinden. Gezamenlijk wordt de agenda opgesteld, want de belangen van museum en buurtgenoten vallen altijd naadloos samen. Voor de buurt was het dan ook een grote schok, toen het nieuws bekend werd van ‘t wegvallen van de subsidie van het Amsterdams Fonds voor de Kunst en de gevolgen daarvan. Want ons museum werd acuut met sluiting bedreigd. Als buurtbewoners hoefden men dan ook niet lang na te denken over het opstarten van een petitie. Dit was wel een storm van andere aard, maar ook een die grote schade zou kunnen aanbrengen aan het stedelijk erfgoed, maar ook aan de kwaliteit van leven en de sociale cohesie in dit zo waardevolle en tevens zo kwetsbare deel van de middeleeuwse binnenstad.

De buren van het museum kunnen zich geen situatie voorstellen waarin ‘hun’ museum geen deel meer zou uitmaken van het alledaagse leven in de buurt, het rijke culturele erfgoed van de stad en onze gezamenlijke strijd voor de leefbaarheid in het stadscentrum. Een crowd funding actie is inmiddels ook al opgestart ……………..

“De band die er is gegroeid tussen museum, de schuilkerk en de buurt, mag niet verbroken worden”,
aldus de schrijver van dit stuk betrokken bewoner, mede-initiatiefnemer en Wijkraadslid van Wijkcentrum d’Oude Stadt, Lennard Roubos.