AMSTERDAM - Wist u dat u als mantelzorgers ondersteuning kunt krijgen vanuit de gemeente?

Dat kan op de volgende manieren:

Mantelzorgers in het zonnetje

Om de mantelzorgers in West extra te waarderen, is er vanuit het stadsdeel en andere partijen een mantelzorgreceptie georganiseerd op 14 december 2017 in de Boomkerk. Het was een feestelijke avond waar ruim 200 mantelzorgers aanwezig waren die konden genieten van een hapje en een drankje. De catering werd verzorgd door vrijwilligers en actieve buurtbewoners uit stadsdeel West.

Mantelzorgers werden ook van de nodige informatie voorzien en over het ondersteuningsaanbod is West. Ook werd er een gedicht “lieve mantelzorger” voorgedragen onder begeleiding van een violiste.

Jeroen van Berkel, portefeuillehouder Zorg en Welzijn zelf ook mantelzorger, sprak de aanwezige mantelzorgers en hun verzorgden met respect en waardering voor de mantelzorgtaken toe.