AMSTERDAM - Iedereen heeft wel een idee over het begrip ‘polderen’, maar wat is het nu precies? Alexander Rinnooy Kan en Paul Schnabel bieden een kijkje achter de schermen van ons land in de vijfdelige reeks Hoe Werkt Nederland. Vanaf 17 januari geven deze door de wol geverfde kenners van het publieke domein om de twee weken in De Balie in Amsterdam een even praktische als inzichtelijke masterclass. In elke aflevering wordt een op zichzelf staand thema behandeld. Wie alle afleveringen volgt, weet aan het eind hoe de overheid in elkaar zit en hoe Nederland ertoe doet in Europa en op wereldniveau. Toegangskaarten bedragen 15 euro per aflevering en 50 euro voor de hele reeks. Kijk voor meer informatie, (combi)tickets en dinerarrangement op debalie.nl.

Thema’s die Nederland kenschetsen
In Hoe Werkt Nederland nemen de nestors Alexander Rinnooy Kan en Paul Schnabel belangstellenden in vijf middagen mee op reis langs de belangrijkste thema’s die Nederland maken tot wat het is. Achtereenvolgens wordt ingezoomd op ons politieke systeem in samenhang met Europa (17 januari); het poldermodel (31 januari); economie en duurzaamheid (14 februari); de sociale zekerheid in ons land (28 februari) en tot slot komen onderwijs, immigratie en identiteit aan de orde (14 maart).

Aflevering 1: Het politieke systeem van Nederland en Europa
In de eerste masterclass op 17 januari gaat het over de Nederlandse constitutionele monarchie versus het systeem van het Europees Parlement. Rinnooy Kan en Schnabel leggen haarfijn uit waar de macht ligt, hoe de verhouding tussen Den Haag en Brussel precies in elkaar zit en bieden inzicht in wat burgers daarvan in het dagelijks leven merken. Ook wordt aandacht geschonken aan de komende Europese verkiezingen; voor velen een ver-van-mijn-bed show. De kenners van Hoe Werkt Nederland leggen uit waar het om gaat, waarvoor je kiest en hoe de macht in Nederland en de Europese Unie opgebouwd en verdeeld is.