AMSTERDAM - STUDIO i, www.studio-inclusie.nl, is een platform voor inclusieve cultuur. Musea en culturele instellingen die concrete stappen willen zetten om hun instellingen op een duurzame manier toegankelijk en inclusief te maken, kunnen bij STUDIO i terecht voor inspiratie, kennis, netwerk, advies en trainingen op maat. Met STUDIO i wordt kennis en ervaring over toegankelijkheid, inclusie, representatie en diversiteit verzameld en gedeeld.

Het doel van het online platform is om kennis uit het veld te delen en om samen de cultuursector inclusief en future proof te maken. STUDIO i een samenwerking tussen het Stedelijk Museum Amsterdam en het Van Abbemuseum Eindhoven. De twee musea vinden het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt, ongeacht culturele of maatschappelijke achtergrond, leeftijd, gender of fysieke of mentale beperking.

De gezamenlijke inzet op het gebied van inclusie heeft al eerder geleid tot de ontwikkeling van succesvolle programma Onvergetelijk, waar mensen met dementie en hun dierbaren samen kunnen genieten van kunst. Dit programma is inmiddels geïmplementeerde in 12 musea verspreid over Nederland en gezamenlijk lanceerden zij vorige week de Onvergetelijk Museumtafel in 400 zorginstellingen.

Lancering tijdens Kenniscafé ‘Je weet wel wat ik bedoel’ 26 september
Het online platform zal worden gelanceerd tijdens het STUDIO i kenniscafé over inclusief woordgebruik in het Stedelijk Museum Amsterdam op woensdag 26 september. Een inspirerende middag voor museummedewerkers die de waarden inclusie en diversiteit omarmen en uit willen dragen in taal en tekst.

Deze middag wordt museale inclusie in de volle breedte getoond: hoe sluiten musea doelgroepen binnen en buiten met hun woordgebruik? Dit Kenniscafé laat praktische voorbeelden en initiatieven uit de sector zien waarbij taal een grote rol speelt.

Open call
STUDIO i roept alle musea en andere culturele instellingen op hun eigen inspirerende voorbeelden van projecten en programma’s die een bijdrage leveren aan toegankelijkheid, diversiteit en inclusie te delen op het online platform. Op deze manier kunnen de collega’s uit de culturele sector elkaar inspireren en vooruit helpen met best practices, publicaties en artikelen.

Digitale toegankelijkheid

In het ontwerp en de bouw van de website in samenwerking met creatief digitaal bureau Grrr is nadrukkelijk rekening gehouden met mensen met een beperking. Dit is niet alleen noodzakelijk voor mensen met een beperking, maar ook prettig voor iedere websitegebruiker. Dit is grotendeels onzichtbaar verwerkt in de structuur van de website, waardoor het bijvoorbeeld ook werkt voor screenreaders voor blinde websitegebruikers. Daarnaast zijn er een aantal opties toegevoegd die het gebruik vergemakkelijken. Zo is er de optie het contrast van de tekst te verhogen waardoor de woorden makkelijker te lezen zijn voor mensen met een visuele beperking.

Daarnaast heeft de website de optie voor ReadSpeaker; een tool waarbij o.a. alle tekst voorgelezen kan worden. Deze geavanceerde spraaktechnologie maakt het mogelijk om tekst te begrijpen voor de 2,5 miljoen laaggeletterden in Nederland, maar ook voor mensen met een andere taalachtergrond, mensen met dyslexie, afasie en dementie. Diezelfde tool kan ook de website vertalen en uitspreken in 15 talen.

STUDIO i deelt haar kennis en ervaring over digitale toegankelijkheid tijdens de MuseumKennisdag op 5 oktober.