AMSTERDAM - Het Concertgebouw en het Concertgebouworkest openen op woensdag 19 januari eenmalig de deuren als kapsalon. Hiermee sluiten zij zich aan bij de actie Kapsalontheater, een initiatief van Sanne Wallis de Vries en Diederik Ebbinge.

Samen met vele andere culturele instellingen en kunstenaars vragen het Koninklijk Concertgebouworkest en Het Concertgebouw aandacht voor de ongelijke behandeling van de cultuursector sinds het begin van de coronapandemie in Nederland. Concertzalen, theaters, bioscopen en musea dienen bij het versoepelen van de coronamaatregelen keer op keer gesloten te blijven, terwijl juist in de culturele sector is aangetoond dat de veiligheid goed gewaarborgd is. Uit onderzoek is gebleken dat er gedurende de verschillende tijdelijke openstellingen nauwelijks besmettingen in de culturele instellingen zijn geconstateerd doordat in deze sector de veiligheidsmaatregelen zeer strikt gehandhaafd werden. Het huidige gebrek aan perspectief in combinatie met de kortetermijncommunicatie over nieuwe maatregelenzijn voor Het Concertgebouw en het Concertgebouworkest reden om zich bij de actie Kapsalontheater aan te sluiten.

Algemeen directeur Simon Reinink van Het Concertgebouw zegt: "Met deze actie ondersteunen wij het sectorbrede pleidooi om naar een voorspelbaar langetermijnbeleid toe te werken met een eerlijk perspectief voor de cultuursector. Een perspectief waarbij we tijdig te horen krijgen wanneer maatregelen in werking treden, zodat we ons goed kunnen voorbereiden op heropening. Vanzelfsprekend blijven we ons daarbij inspannen voor een veilige situatie, zoals onze sector sinds het begin van de pandemie heeft laten zien."

Directievoorzitter Dominik Winterling van het Concertgebouworkest: "Ons doel is het publiek te verrijken met de kracht van symfonische muziek, vooral in deze moeilijke tijden waarin iedereen behoefte aan inspiratie heeft. Onze collega's van Het Concertgebouw en wij hebben tijdens de gehele pandemie bewezen dat we altijd een veilig concertbezoek kunnen garanderen en dat concertzalen met vaste zitplaatsen geen bron van besmettingen zijn. Wij doen derhalve een beroep op de politiek om ons spoedig een perspectief te bieden voor de hervatting van onze activiteiten."

Openingstijden Kapsalon Het Concertgebouw

Kapsalon Het Concertgebouw opent op woensdag 19 januari tussen 09.30 en 11.00 uur de deuren voor maximaal 50 klanten die in de wachtruimte in de Grote Zaal plaatsnemen voor een mogelijke knipbeurt door kappers Marga Bon van kapsalon Bon Coiffures in Ilpendam en Lysandro Cicilia van LysandroCicilia hairstyles in Amsterdam. Tijdens het wachten repeteert het Concertgebouworkest onder leiding van dirigent Susanna Mälkki Symfonie nr. 2 van de Amerikaanse componist Charles Ives. Een afspraak kan vanaf dinsdag 18 januari 10.00 uur gepland worden via de websites van Het Concertgebouw en het Concertgebouworkest.

Om de actie veilig te laten verlopen is een bewijs van vaccinatie/testen/herstel, oftewel een 'coronatoegangsbewijs' nodig. Het coronatoegangsbewijs wordt gecontroleerd in combinatie met een legitimatiebewijs. Bovendien is het dragen van een mondkapje tijdens verplaatsing door het gebouw verplicht.