AMSTELVEEN - Op diverse locaties in Amstelveen plaatst de gemeente in totaal 19 WhatsApp buurtpreventieborden. Burgemeester Bas Eenhoorn plaatste het bord in de Westwijk samen met wijkagent Simone Seegers en WhatsApp buurtpreventiegroep beheerders: Marinda Hall, Roel Faasen, Hugo van der Kooij en Myriam in ’t Veen. Het afgelopen jaar besteedde de gemeente al de nodige aandacht aan WhatsApp buurtpreventie. Het aantal groepen is dit jaar gestegen van 80 naar 103.

Achtergrond
WhatsApp buurtpreventie is voor zowel politie als gemeente een goed en efficiënt middel voor extra ogen en oren in wijken en buurten. Ook dragen deze groepen bij aan de verbinding in de buurt. Het aantal groepen in Amstelveen stijgt nog steeds. De politie kan via deze groepen sneller informatie delen met inwoners. Inwoners kunnen elkaar en de politie sneller waarschuwen bij een incident of verdachte situatie. De heterdaadkracht wordt vergroot en er kan een preventieve werking vanuit gaan.

Diverse maatregelen
Naast de WhatsApp buurtpreventieborden die bedoeld zijn om criminelen af te schrikken, heeft de gemeente ook een online informatiefolder gemaakt. Ook besteden gemeente en politie aandacht aan buurtpreventie tijdens informatiebijeenkomsten met inwoners. De gemeente hoopt met deze extra voorlichting nog meer inwoners te stimuleren deelnemer te worden van een WhatsApp preventiegroep of er zelf één op te starten. Meer informatie over WhatsApp buurtpreventie is te vinden op www.wabp.nl