AMSTERDAM - Er is een zachte revolutie gaande. Een liefdevolle revolutie waar onze beweging Hart Voor Vrijheid Amsterdam, LIJST14, onderdeel van is. Iedereen denkt of voelt weleens ‘Hee hier klopt iets niet.’ Of ‘hee ik ben hier niet mee eens. Hee, met die mooie beloftes wordt niet veel gedaan.’ Dat roept de vraag op hoeveel respect er eigenlijk is voor ons; het volk, de mensen, de burgers? Hele gezinnen, studenten, alleenstaanden; gewone alledaagse bewoners zitten onnodig klem tussen landelijke politiek en lokale bureaucratie. We worden topdown bestuurd maar ondertussen worden de problemen in de stad niet opgelost.

Hart Voor Vrijheid Amsterdam is een nieuw geluid: bewoners van onderop. Zonder politieke ervaring, wel met veel scholing en straatwijsheid. Pragmatisch. Bij LIJST14, maar ook in Amsterdam in het algemeen, delen we onze kennis, talenten, ervaringen, verschillende meningen, ideeën, plannen en ambities met elkaar: wij dromen van een bruisende stad die we zelf mogen en kunnen vormgeven!

Hart Voor Vrijheid wil de menselijke maat terug in de raad. Bindende referenda. Vrije keuze over eigen lichaam. Bestaanszekerheid voor alle Amsterdammers. We willen huizen en de straten opknappen en zorgen voor datgene wat er al is. Niet onnodig bomen kappen, veel meer bijplanten. Hart Voor Vrijheid ziet en erkent het belang van buurthuizen en sociale clubs en initiatieven. We willen de stad van onderop opnieuw opbouwen en bewoners zeggenschap en eigenaarschap geven in hun eigen straat, buurt, wijk, stad. Echte democratie. Wij hebben oplossingen die het ambtenarenapparaat niet kan bedenken, toegang tot budget is echter haast onmogelijk. Er blijft teveel publiek geld steken bij de overheid zelf, de resultaten van de jaarlijkse 6 miljard blijven echter uit. Amsterdammers kunnen en verdienen beter.

We leven een tijd waarin de term 'samen' te pas en te onpas door de overheid is ingezet, maar waarin tegelijkertijd ongelofelijk veel mensen alleen kwamen te staan, sommigen zelfs alleen stierven. Zo min mogelijk contact, weinig of géén aanraking, geen handen geven, langere tijd in in eenzaamheid leven. In die tijd kwam onze groep samen om te praten en plannen, een liefdevolle verzetsdaad tijdens lockdowns, want hoewel verboden bleven we elkaar zien om de levensbehoefte van contact en verbinding met elkaar te vervullen. Dat droeg en draagt bij aan de kwaliteit van onze levens: we schuren en we knuffelen, we hebben lol en ambitie en stevige discussies. Als we grote veranderingen willen lukt dat alleen als we onze krachten bundelen en faciliteren dat iedereen in zijn kracht kan komen. Dat is pas écht samen en van onderop. Romantisch en idealistisch.

Hart voor Vrijheid bestaat uit creatieve, intelligente mensen met het hart op de juiste plaats en veel liefde voor ons Amsterdam. Betrokken bewoners, oud & jong, ondernemers, MKBers, mensen uit de kunst en cultuursector, de uitgaanssector en de straat. Bijzonder gewone mensen dus; dat maakt Hart Voor Vrijheid Amsterdam gewoon bijzonder..

Doe mee. Stem LIJST14!

Hart Voor Vrijheid doet voor het eerst mee bij de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam, 16 maart 2022