AMSTERDAM - Stadsdeel Noord start op 18 september met groot onderhoud van de wegen aan de Ranonkelkade (huisnummers 12 tot en met 17) en de Jasmijnstraat (1 tot en met 30). De werkzaamheden voeren wij in drie fases uit en zijn op 24 november klaar.

De werkzaamheden bestaan uit:

  • Het verwijderen van de bestrating rijweg en trottoir
  • Het vervangen van de rioleringen
  • Het vervangen van gasleidingen
  • Het aanbrengen van de bestrating

Drie fases

De werkzaamheden worden in drie fase uitgevoerd. Per fase voeren wij het werk langs verschillende adressen uit.

Fase 1: van 18 september - 27 oktober

  • Ranonkelkade, huisnummers 12 tot en met 17 en de bijbehorende kruisingen Oleanderstraat en Jasmijnstraat

Fase 2: van 2 oktober - 10 november

  • Jasmijnstraat, huisnummers 1 tot en met 18

Fase 3: van 30 oktober - 24 november

  • Jasmijnstraat, huisnummers 18 tot en met 30

Bewoners krijgen per brief meer informatie op het moment dat het werk aan de weg langs hun adres aan de beurt is.

Tijdelijke maatregelen

Wij plaatsen parkeerverboden waar dat nodig is en er komt een verkeersomleiding. De woningen zijn bereikbaar door het gebruik van loopschotten.

Meer informatie

Als u nog vragen hebt over de werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met de heer T. de Vries via telefoon 06 1395 6172 of e-mail theo.de.vries@amsterdam.nl