AMSTERDAM - Er zijn 3 genomineerden voor de J.C. Bloem Poëzieprijs 2021 bekend. Het betreft de 2e bundel van een dichter.

De genomineerden voor de J.C. Bloem- Poëzieprijs 2021 zijn: Moya De Feyter(1993) met: Massastrandingen, Marieke Lucas Rijneveld (1991) met: Fantoommerrie en Gedichten van Johannes van der Sluis (1981); Ik ben de verlosser niet.

De jury -samenstelling Noraly Beyer(Voorzitter), Hans Mirck en Willem Ties- heeft een duidelijk rapport* met mooie woorden en ook kritische noten geschreven:

Over de bundel van Moya de Feyter: “En dit alles in een bundel waarin lyriek, epiek en dramatiek samenvloeien en dooreen klinken. Deze poëzie stroomt en werkt hallucinerend als de zang van walvissen, dromerig, nu eens de lezer onderdompelend, dan weer meesleurend, bijna tot drenkeling makend. Deze poëzie is soms wat ál te hoogdravend en hooggestemd romantisch. Het zij De Feyter vergeven. Niet omdat zij op dit moment, twee jaar na verschijning van Massastrandingen, pas 28 jaar oud is, maar omdat het een formidabele, gedurfde bundel is.”

Over de bundel van Marieke Lucas Rijneveld: ‘Schots en scheef sta ik in de wereld’. “Maar ondanks die achtergrond, de worsteling, de twijfels en dat besef spreekt hier iemand die de rug wil rechten, haar ‘instabiele pengreep’ wil inruilen voor een stevig handschrift en een eigen signatuur, ‘de fazanten voor fantasie, rozijnen voor dromen, en dat men soms zelfs zei: zonder die fazanten was er helemaal niets van haar terechtgekomen. Rijneveld is een groot talent.”

Over de bundel van Johannes van der Sluis; “Hoekige en zakelijke regels worden doorsneden door liefdevol, teder, dromerig, en soms surrealistisch aandoende beelden. Zo is er pijn, verdriet, maar er is ook iemand die de ander verzorgt. Misschien is er geen verlossing of redding mogelijk, maar wel soelaas, verzachting.”

In mei 2021 zal de tweejaarlijkse prijs uitgereikt worden aan een van de genomineerden. Waar en hoe wordt pas later ‘duidelijk’ ivm de RIVM-regels.
op te vragen bij www.JCBloemstichting.nl