AMSTERDAM - Na een raadsadres om een proef te doen tegen het illegaal gestortvuil bij vuilniscontainers ligt het gegeven donderdag 27 augustus 2020 op het bordje van de Amsterdamse Gemeenteraad bij de Commissie Algemene Zaken.

In een middag reeds tekenden 50 Amsterdammers voor het raadadres mee:met als trekkers de bekende Amsterdammers Guusje ter Horst, Gonny van Oudenallen en Bernadette de Wit. Alle drie bewoners van deAmsterdamse binnenstad(en deels wijkraadsleden van Wijkcentrum d’Oude Stadt)die zich ergeren dat de Gemeente Amsterdam onvoldoende doet aan deze vuilnisproblematiek.

Gemeenteraadslid Wil van Soest(PvdO) is voorstander en heeft het raadsadres omarmt.De Burgemeester en adviseurs en de raadsleden spreken deze dag met elkaar of het kan, gewenst is en daarna op welke plekken de proef moet komen. De actievoerders wilden bijzondere dingen doen om deze raad te overtuigen; maar mogen ‘slechts’ tekst opsturen en niet fysiek aanwezig zijn om in te spreken in verband met het Corona-virus. “Wij verwachten dat dit verzoek om een proef aangenomen wordt”, aldus de actievoerders die het beu zijndat de mooie stad steeds weer verontreinigd wordt.

Ook buiten het centrum is het illegaal storten bij vuilniscontainers schrikbarend. “De inzet van extra ambtenaren nu doet wel iets, maar is tijdelijk en straks is dat weer over. Een camera-proef zoals in vele andere plaatsen allang bestaat is noodzakelijk! Namelijk men registreert wie wat doet en kan de vervuiler opsporen en een fikse boete geven,” aldus de initiatiefnemers.