AMSTELVEEN - Oud en Nieuw wordt ieder jaar feestelijk gevierd in Amstelveen. Een gewoonte die de gemeente graag wil behouden maar wel op een verantwoorde en veilige manier. Gemeente, brandweer, politie en andere hulpverleners houden tijdens de jaarwisseling extra toezicht, maar we rekenen ook op uw medewerking en verantwoordelijkheidsgevoel.

Oud en Nieuw wordt ieder jaar feestelijk gevierd in Amstelveen. Een gewoonte die de gemeente graag wil behouden maar wel op een verantwoorde en veilige manier. Gemeente, brandweer, politie en andere hulpverleners houden tijdens de jaarwisseling extra toezicht, maar we rekenen ook op uw medewerking en verantwoordelijkheidsgevoel.

Vuurwerk afsteken pas vanaf 18.00 uur
Het afsteken van vuurwerk mag alleen tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur. Als u vuurwerk afsteekt buiten de toegestane afsteektijden, kunt u een boete krijgen. Jongeren tot 18 jaar kunnen in plaats van een boete worden doorverwezen naar Halt. Ook voor het afsteken van illegaal vuurwerk kunt u een (forse) boete krijgen. De politie en gemeente gaan oudejaarsdag en nacht extra controleren. Daarnaast controleren gemeente en politie de vuurwerkvrije zones zoals schoolpleinen, (heem)parken en rond bejaarden- en verzorgingshuizen.

Ga verstandig om met vuurwerk
Vuurwerk hoort bij oud en nieuw, maar het kan gevaarlijk zijn. Daarom een aantal tips:
  • Let op omstanders en houd afstand
  • Draag een vuurwerkbril
  • Steek vuurwerk aan met een aansteeklont, nooit vanuit de hand
  • Steek weigeraars nooit opnieuw aan
  • Draag geen kunststof kleding of kleding met een capuchon
  • Lanceer grote vuurpijlen vanuit een pvc-buis die stevig in de grond staat
  • Steek kleine vuurpijlen af vanuit een met zand verzwaarde fles

Zelf vuurwerkafval opruimen
De gemeente verzoekt u met klem om op 1 januari – en liever nog op oudejaarsnacht zelf – het vuurwerkafval in uw straat op te ruimen. De helft van de vuurwerkongelukken gebeurt op Nieuwjaarsdag met jonge kinderen die zwerfvuurwerk op straat zoeken.

Schade wordt verhaald
Voor de komende jaarwisseling doen we een dringend beroep op alle inwoners om vooral aangifte te doen van gesignaleerde incidenten en aan te geven wie de daders zijn. U kunt dit melden bij de politie 0900-8844. Anoniem melden kan ook, bij de landelijke meldlijn ‘Meld Misdaad Anoniem‘ 0800-7000. Alleen met uw hulp kunnen we werk maken van het verhalen van de schade bij de daders.

Verkooppunten van vuurwerk in Amstelveen
In Amstelveen zijn er in totaal vier adressen waar aan alle veiligheidsvoorwaarden is voldaan om legaal vuurwerk te mogen verkopen.Het gaat om onderstaande adressen:
Van Nieuwkerk detailhandel (brom)fietsen, Joh. Calvijnlaan 2 en 8-10
Hubo L. Van den Broek, Augustinuspark 10
Van Rietschoten Tweewielers, Keizer Karelplein 12
Cigo(voorheen Marks Tabakshop), Amsterdamseweg 149

Afsluiten containers
Maandag 31 december worden ondergrondse papier- en kartoncontainers afgesloten. Op woensdag 2 januari worden deze weer geopend zodat u ze op 3 januari weer kunt gebruiken.

Tolereert u agressie? Wij niet!
Medewerkers van de gemeente ervaren dat agressie vaker voortkomt. In gesprek met medewerkers van de gemeente laten inwoners zich soms gaan door agressief taalgebruik en in een enkel geval door fysiek agressief te zijn. Goed om daar eens bij stil te staan. Het komt steeds vaker voor dat medewerkers van de gemeente te maken krijgen met agressie van inwoners. Agressief gedrag van inwoners naar medewerkers of gedrag waarbij schade wordt aangericht aan persoonlijke bezittingen en/of gemeentelijke eigendommen, tolereert de gemeente Amstelveen niet!

Om dat kracht bij te zetten worden momenteel gedragsregels opgesteld. Regels om duidelijk aan te geven dat wij van inwoners verwachten en wat u van ons mag verwachten. Dit is in ieder geval dat we met respect met elkaar omgaan. Ook als wij soms niet aan uw verwachtingen kunnen voldoen. De gedragsregels gaan gelden voor alle contacten, zowel binnen als buiten de gebouwen van de gemeente als via social media.

Tijdens de feestdagen zijn veel van onze medewerkers aan het werk om er voor te zorgen dat het gezellig blijft in Amstelveen. Onze medewerkers van afvalverwerking zijn aan het werk, jeugdwerkers blijven scherp op de jongeren letten, gemeentelijke handhavers treden op bij overlast en excessen, de medewerkers aan de balie helpen u verder bij vragen en verzoeken. Wij vragen hen met respect te behandelen zodat zij hun werk op een goede manier kunnen uitvoeren, zodat wij u als inwoner van deze gemeente van dienst kunnen zijn.

Agressie kan niet! Helpt u mee agressief gedrag tegen medewerkers in de publieke dienst te verminderen?