AMSTERDAM - Inspreken is een democratisch recht, echter in Amsterdam, de stad met zoveel vrijheden’ is dat recht letterlijk aan banden gelegd.

Kortgeleden wilden Amsterdammers inspreken in de commissie van de gemeenteraad. Echter er hadden zich al 3 mensen aangemeld en daardoor konden andere sprekers slechts schriftelijk iets indienen… Terwijl de gemeente Amsterdam roept ‘Participatie is belangrijk’! Wat is er dan in Amsterdam met het spreekrecht gebeurd?

De geruchten gaan dat men in de hoofdstad van Nederland een aantal insprekers buitenspel wilde zetten. Mensen die ‘altijd’ inspraken… Om die mensen te weren heeft men de regels in Amsterdam aangepast. In andere grote steden als Rotterdam en Den Haag kunnen insprekers zich nog steeds melden zonder maximum aantal. Dus vreemd dat in Amsterdam dit aan banden is gelegd.

In 2020 is dit voorstel van inkrimping spreekrecht in het ‘Reglement van orde’ aangenomen. Onopgemerkt voor vele Amsterdammers, die soms hun spreekrecht willen gebruiken. In oktober 2021 heeft de Amsterdamse raad daarna een enquête mogen invullen. Op de vraag “In hoeverre bent u tevreden dat er maximaal 3 insprekers per agendapunt zijn?” heeft meer dan de helft van de raadsleden die meededen gemeld; ‘zeer tevreden of tevreden’. Ja de raadsleden zijn waarschijnlijk blij dat ze op tijd naar huis kunnen, maar heeft men de vraag ook bij het publiek gelegd? Neen dus, blijkt uit de gegevens.

Mede door die raads-enquête (waar overigens 8 raadsleden niet aan mee hebben gedaan van de 45 raadsleden) is het maximum aantal insprekers per agendapunt van 3 personen ‘gehandhaafd..’ (15 waren heel tevreden, 12 tevreden, 9 ontevreden tot zeer ontevreden en 1 neutraal). Aldus de voordracht van de nieuwe verordening. Hoort een raad toch niet meer ruimte aan insprekers te geven of is hier, zoals sommige Amsterdammers het zeggen, de ‘arrogantie van de macht’ aan het woord? Heet dit democratie? Heet dit participatie?

Ook blijkt uit de enquête en dat de raadsleden het prettig vindt dat er geen uitingen op borden of spandoeken in de raadszaal zijn, en dat het publiek zich neutraal moet gedragen op de publieke tribune in de raadszaal… 30 van de 37 raadsleden zijn het daar mee eens. Hebben we het nu over de Amsterdamse raad: die blijkbaar alles ‘netjes’ wil zien en laten verlopen in de raadszaal? Jawel over die Amsterdamse Gemeenteraad gaat het!

Een inspreker die altijd hetzelfde op hetzelfde onderwerp komt inspreken is toch in toom te houden? Maar om alle Amsterdammers die zich netjes inschrijven om in te spreken, en als 4e of meer in de rij zouden staan, het spreekrecht te ontnemen is wellicht net iets te veel van het goede. En een spandoek hoort er toch ook bij? Wat kan daar verkeerd aan zijn?

In 2023 komt er zeker een raadsadres van diverse burgers richting deze nieuwe Gemeenteraad: “Dat dit een mooie proefperiode was, maar dat de burgers niet tevreden zijn..” en dat er “opnieuw een aanpassing in de verordening zou dienen te komen: opdat Amsterdam zijn burgers niet de mond snoert”!