AMSTERDAM - Wie in Amsterdam woont, werkt of op bezoek gaat, merkt dat fietsers niet zomaar stoppen bij roodlicht. En brommers en scooters idem.


Een wijkraadslid van wijkcentrum d’Oude Stadt heeft voor de veiligheid van de voetganger daarom vragen uitgezet bij het College van Amsterdam: “Of er meer aan deze overtreders gedaan kan worden”.

Het antwoord van de verkeerswethouder aldaar is dat het is geen kernprioriteit bij de politie(personeelsschaarste)is. En er wordt gewacht op uitkomsten van een landelijke proef om te kijken of gemeentelijke handhavers, BOA’s(Bijzondere opsporingsambtenaren) deze bevoegdheid(die normaal bij de politie ligt) ook op zich zouden kunnen nemen. Deze proeven zijn nu zelfs uitgebreid naar meerdere steden.

Daarnaast meldt Wethouder Melanie van der Horst in het antwoord: “In de gemeente Amsterdam worden fietsers op dit moment vooral met preventieve maatregelen ontmoedigd om door rood te rijden. We hebben daarvoor afgelopen jaren experimenten uitgevoerd. Vanuit de wetenschap weten we namelijk dat experimenten uitvoeren belangrijk is om erachter te komen wat werkt in specifieke situaties. Twee voorbeelden die we naar aanleiding van positieve uitkomsten hiervan recentelijk hebben geïmplementeerd zijn.”

De maatregelen zijn: 1/Het plaatsen van een ‘gestopt-voor-rood-teller’ op één van de drukste kruispunten van Amsterdam. De teller geeft een idee van hoeveel fietsers al gestopt zijn voor het rode licht en verleidt zo fietsers op een positieve manier om niet door rood te rijden. En 2/Op 12 kruispunten in de stad is een bord geplaatst met een foto van een kind dat voor rood licht staat te wachten en de tekst ‘Geef het goede voorbeeld’. Het bord speelt in op het verantwoordelijkheidsgevoel van volwassenen…

Beide experimenten zijn onderzocht en zouden zorgen voor een lager aandeel fietsers dat door rood fietst. Kortom het zou dus helpen. Maar blijkbaar zijn er nog genoeg fietsers(en andere verkeersdeelnemers) op andere plekken die toch door rood gaan, want dagelijks kan elke voetganger dit zelf constateren!

In de loop van 2023 (het is nu pas mei 2023) zal, naar aanleiding van de uitkomsten van de pilots(n.a.v. motie van Dam), definitieve besluitvorming plaatsvinden door het Rijk over het wel of niet uitbreiden van de bevoegdheden van gemeentelijke boa’s op lichtere verkeersovertredingen door fietsers zoals rijden door rood licht.