AMSTERDAM - Er komt een nieuw wooncomplex in Sloterdijk-Centrum nabij station Amsterdam Sloterdijk met 320 huurwoningen en een inpandige publieke fietsenstalling met ruimte voor 3.700 fietsparkeerplekken

Op donderdag 14 mei 2020 hebben de gemeente Amsterdam en de Alliantie Ontwikkeling een samenwerkingsovereenkomst getekend voor het ontwikkelen en bouwen van een (woon)gebouw met 320 huurwoningen (sociaal- en middensegment) bovenop maatschappelijke en commerciële voorzieningen en een publieke fietsenstalling met ruimte voor 3.700 fietsen. Met de bouw van het (woon)gebouw op de kavel L-Midden wordt gestart medio 2022, de oplevering volgt begin 2025. Jan van Barneveld, directeur de Alliantie Ontwikkeling: “Ik ben verheugd dat door deze unieke samenwerking vanuit een gedeeld belang dit markante gebouw wordt gerealiseerd in Sloterdijk-Centrum.”


Woongebouw
De Alliantie wordt eigenaar van een (woon)gebouw van bijna 60 meter hoog met 200 sociale en 120 middeldure huurwoningen en 1.700 m² maatschappelijke en commerciële voorzieningen. Eddo Rats, directeur regio Amsterdam/Almere: “Met deze ontwikkeling in Sloterdijk-Centrum geeft de Alliantie opnieuw invulling aan haar ambitie om tegemoet te komen aan de grote vraag naar betaalbare huurwoningen in Amsterdam.”

Publieke fietsenstalling
De gemeente Amsterdam wordt eigenaar van de publieke fietsenstalling met 3.700 inpandige fietsparkeerplekken en werkt daarbij samen met ProRail, NS en de Vervoerregio Amsterdam. Op deze wijze kunnen voldoende hoogwaardige inpandige fietsparkeerplekken rondom het Openbaar Vervoer-knooppunt Amsterdam Sloterdijk worden aangeboden. In de toekomst kan deze publieke fietsenstalling verder uitbreiden naar 5.200 fietsparkeerplekken door aan te sluiten op de toekomstige fietsenstalling in de naastgelegen kavel.

Wonen en werken in Sloterdijk-Centrum
Binnen drie jaar is Sloterdijk-Centrum niet alleen meer een drukbezocht Openbaar Vervoer-knooppunt, maar kun je er buiten werken, ook wonen, verblijven, ontspannen en ondernemen. Bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en hoge kwaliteit van de openbare ruimte zijn daarbij steeds belangrijker. De focus vanuit de gemeente Amsterdam ligt op het toevoegen van woningen en de bijbehorende stedelijke voorzieningen. Dit gezamenlijke project van de gemeente Amsterdam en de Alliantie Ontwikkeling levert een belangrijke bijdrage aan het realiseren van een complete en inclusieve, duurzame stadswijk met in 2025 circa 2.000 nieuwe woningen, op 20 minuten fietsafstand van het stadscentrum.