AMSTERDAM - Het wordt nu uitgezocht door stadsdeelbestuurder Micha Mos; onbekende handhavingsafspraken terwijl de buurtbewoners in Weteringbuurt roepen om op te treden, desnoods bekeuringen....!

Deze middag had bestuurder van Amsterdam centrum Micha Mos een klein werkbezoekje bij de Weteringbuurt. Daar werd hij door zijn gesprekspartner geattendeerd op o.a. de problematiek voor de voetgangers aldaar. Doordat het kruispunt Weteringschans richting Rijksmuseum sinds afgelopen weekend totaal openligt is het veel gedrang op die plek.

Echter vanuit de zijstraten en vanuit de Weteringschans verderop komen fietsers aan die niet op de fietsbaan gaan, maar uit gemakszucht juist ....op de stoep van de Weteringschans blijven rijden. Terwijl daar bewoners en kantoormedewerkers uit de deuren komen. En vele voetgangers hier op de stoep lopen, ook met kinderen. Niet alleen fietsers ook brommers en scooters blijven op de stoep rijden.

Beklag bij de Gemeente is gedaan, beklag bij de uitvoerder leverde de volgende opmerking op; “Intern schijnt er afgesproken te zijn dat er niet bekeurd wordt.. “ Dit terwijl er juist voor gevochten is dat handhavers mogen bekeuren...! Wel werd er gelijk geconstateerd dat er wel een handhaver bij mocht, aldus de uitvoerder.

De heer Mos kende deze ‘interne’ afspraak bij de handhavers niet en beloofde er achter aan te gaan; want als alle fietsers in centrum dit weten.. dan kun je toch niet meer ‘handhaven’...

“Misschien dat tot die tijd minstens er bordjes kunnen komen op de stoep van de Weteringschans f”ietsen 90 euro boete”... “ sprak een buurtbewoner hoopvol. Of meer hekken te plaatsen was een andere aangedragen optie.