AMSTERDAM - Wie een bezwaar in wil dienen bij de Gemeente Amsterdam in verband met een openbaar besluit ontdekt dat de gemeente ‘geheime’ mailadressen heeft; namelijk o.a. dat van het Juridisch Bureau Amsterdam!


In coronatijd werken veel Amsterdamse ambtenaren thuis. Liefst dingen per mail opsturen denken burgers en dan per post wat er nog ‘nakomt’. De Verkeersgroepen Amsterdam en betrokken bewoners wilden een bezwaarschrift indienen over een verkeersbesluit per mail; nu dat viel tegen.

“Blijkbaar bestaan er afdelingen waar men de mail nog niet echt gebruikt” aldus een woordvoerder van de Verkeersgroepen Amsterdam. Maar in coronatijd geen mailadres leveren, maar slechts een postbusnummer krijgen is wel heel apart.

“We zien het voor ons; de ambtenaren werken thuis, de postbus wordt over een week leeggehaald, dan is de betreffende ambtenaar net thuis aan het werk en moet het weer per post opgestuurd worden door zijn collega; dat is onnodige vertraging anno 2020!”

Gezien - na meerdere vragen - er alleen een postbusnummer wordt doorgegeven om een bezwaarschrift op een verkeersbesluit te geven is de Ombudsman in deze zaak gevraagd te helpen: waarom heeft het Juridisch Bureau Amsterdam een ‘geheim’ mailadres… en kan dat ‘openbaar worden’?