AMSTERDAM - Stadsdeel Centrum is de Wallen zat. Eerder dit jaar besloot Burgemeester Halsema al dat in het openbaar blowen op de Wallen verboden moest worden, maar dat is slechts een tijdelijke oplossing. De Wallen gaan verplaatst worden, of naar de NDSM werf, of naar Amsterdam Zuid.


Het Wallengebied staat bekend om de toeristen die er ook kwamen voor drugsgebruik, en niet alleen marihuana. Stichting Geen Drugs-Wel Leven gaat nu al drugspreventie doen in Zuid.

Het doel van drugspreventie is om het gebruik van illegale en schadelijke drugs te voorkomen of te verminderen en om de bijbehorende negatieve gevolgen voor individuen, de gemeenschap en de samenleving als geheel te beperken. Drugspreventie richt zich op het informeren, bewust maken en onderwijzen van mensen over de risico's en gevolgen van drugsmisbruik.

“Drugspreventie is altijd goed, in alle sectoren van de samenleving,” aldus Han Bakker, bestuurslid van de Stichting, “maar deze buurt willen we al wat extra aandacht geven. Het is ook een beetje een ‘statement’ richting de samenleving. Als het Eroscentrum hier komt, dan doen ze er misschien goed aan om voor zichzelf duidelijk te hebben, dat ze geen drugs gaan gebruiken.”

De drugspreventie campagne Geen Drugs Wel Leven is opgericht vanuit de Scientology Kerk.

Scientology oprichter L. Ron Hubbard schreef eens: “The planet has hit a barrier which prevents any widespread social progress—drugs and other biochemical substances. These can put people into a condition which not only prohibits and destroys physical health but which can prevent any stable advancement in mental or spiritual well-being.”