AMSTERDAM - Voor asielzoekers die overlast veroorzaken in asielzoekerscentra en de omgeving daarvan, komt aan de Transformatorweg 6 een Extra Begeleidings- en Toezichtlocatie (ebtl). Dit is een nieuwe vorm van opvang, waar overlastgevende asielzoekers maximaal drie maanden worden opgevangen.

Een asielzoeker kan naar een ebtl worden overgeplaatst als hij zich in een asielzoekerscentrum bijvoorbeeld schuldig heeft gemaakt aan pesterijen, vernielingen, agressief gedrag of de huisregels al vaak heeft overtreden.

Alleen voor asielzoekers die kans maken op een verblijfsstatus

In een ebtl worden alleen asielzoekers opgevangen die kans maken op een verblijfsstatus. Asielzoekers uit veilige landen, waarvan de asielaanvraag snel kan worden afgewezen, worden zo snel mogelijk het land uitgezet en komen daarom niet in een ebtl. Er verblijven in een ebtl ook geen asielzoekers die veroordeeld zijn voor een misdrijf: die volgen de gebruikelijke strafrechtelijke weg.

Plek voor 50 asielzoekers

Op de Transformatorweg 6 is plek voor maximaal 50 asielzoekers. De ebtl wordt naar verwachting in september/oktober in gebruik genomen, voor de duur van twee jaar.

Sobere opvang

Het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) gaat in Nederland twee of drie van dit soort locaties openen. De asielzoekers krijgen een streng en sober regime met een verplicht dagprogramma, dat gericht is op gedragsaanpassing. De asielzoekers mogen de locatie wel verlaten, maar moeten zich aan strenge huisregels houden.

Toezicht rond de locatie

Samen met de politie en het COA, gaat de gemeente extra aandacht besteden  aan de veiligheid en het toezicht rond deze locatie. Er wordt goed gelet op de voorzieningen in de omgeving, zoals de naastgelegen voetbalclub.

Waarom deze ebtl in Amsterdam?

Het college van B en W vindt het belangrijk dat een asielzoekerscentrum veilig is, voor de bewoners, de medewerkers en de omwonenden. Deze ebtl geeft het COA de mogelijkheid om asielzoekers die overlast veroorzaken op een andere locatie te plaatsen, met een strenger regime. Dit is bedoeld als strafmaatregel en moet naar de asielzoeker een duidelijk signaal afgeven dat het gedrag dat hij of zij vertoont, niet wordt getolereerd.

Meer weten?

Heeft u vragen over de ebtl locatie? U kunt contact opnemen met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers via 088 715 7000 of publieksvoorlichting@coa.nl. U kunt ook contact opnemen met mevrouw Huikeshoven, projectleider veiligheid stadsdeel West, m.huikeshoven@amsterdam.nl.

Bekijk ook de Vraag en Antwoord op amsterdam.nl.