AMSTERDAM - Op en rondom het NDSM-terrein is voor de periode maart tot en met mei 2017 een aantal vergunningen voor evenementen aangevraagd. In de bijlage vindt u een overzicht van de aangevraagde vergunningen. Wanneer u voorafgaand aan of tijdens de op- en afbouw van het evenement vragen heeft, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de desbetreffende organisator.

Verleende vergunning

Op de website kunt u bij Bekendmakingen alle aangevraagde vergunningen zien, en ook of een vergunning is verleend. Wanneer u een evenementenvergunning wilt opvragen, kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen via het telefoonnummer 020 252 9500 of mail naar evenementen.sdn@amsterdam.nl.

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven van bekendmakingen in uw buurt kan ook door u aan te melden voor de e-mailservice op de website www.overuwbuurt.overheid.nl. Of door de app Amsterdam OmgevingsAlert te downloaden op uw smartphone of tablet. Kijk voor het downloaden van de app op www.omgevingsalert.nl/amsterdam. U ontvangt dan bericht als in uw omgeving vergunningen zijn aangevraagd of afgegeven.

Melden overlast

De afdeling Handhaving ziet toe op naleving van de vergunningsvoorwaarden. Als u tijdens de evenementen toch hinder ondervindt, belt u dan met 14 020.

Indien het evenement in de bijlage wordt aangeduid met een *, dan wordt u doorverbonden met de medewerkers van de afdeling Handhaving. Zij kunnen eventueel het geluidsniveau op de gevel van uw woning meten. Bij evenementen zonder * kan het voorkomen dat u niet direct wordt doorverbonden met de afdeling Handhaving en wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Voortgang nieuw stedelijk evenementenbeleid

Om de toename van evenementen en bezoekers in Amsterdam in goede banen te leiden maakt de gemeente Amsterdam nieuw stedelijk evenementenbeleid. Het nieuwe beleid moet zorgen voor een betere balans tussen veilige en feestelijke evenementen, en minder overlast voor de omgeving en de stad. Er zijn randvoorwaarden opgesteld voor plekken waar met enige regelmaat evenementen plaatsvinden of voor kwetsbare locaties waar natuur, milieu of geluidsaspecten een rol spelen.

Het nieuwe stedelijke evenementenbeleid voor 2017 is nog niet definitief vastgesteld. Er wordt nog aanvullend onderzoek gedaan naar onder andere geluidsnormering en geluidsoverlast. Een aantal maatregelen kan snel worden ingevoerd, andere maatregelen vragen meer onderzoek en afwegingen. Het jaar 2017 wordt daarom gezien als een overgangsjaar.

Voor de NDSM-werf betekent dit dat het aantal grote geluidbelastende (dance)evenementen dit jaar al wordt teruggebracht van zes naar vier dagen per jaar. Over het verdere verloop van het evenementenbeleid volgt later meer informatie.