AMSTERDAM - De ondernemersenquête is bedoeld voor iedereen die in Zuid onderneemt; ook voor marktkooplieden, zzp’ers en zorg- en dienstverleners die werken in stadsdeel Zuid. Tot en met vrijdag 21 juli staat de enquête online. De resultaten worden gebruikt voor de gebiedsplannen van 2018 in stadsdeel Zuid.

Doe mee!

Sebastiaan Capel, voorzitter van de bestuurscommissie Zuid: "Vorig jaar hadden we een buurtenquête voor alle bewoners van Zuid. Dit jaar zijn de ondernemers aan de beurt. Ik ben erg benieuwd naar de reacties. Ik hoop dat we opnieuw een hoge respons weten te behalen. Dus bij deze een oproep aan alle ondernemers in Zuid: Doe mee en laat ons weten welke onderwerpen u belangrijk vindt.”

Informatie en Statistiek (OIS) van de gemeente Amsterdam voert de onderzoeken uit.

Gebiedsgericht

Via advertenties op Facebook en Instagram en via de netwerken van de gebiedsteams zijn ondernemers opgeroepen om de enquête in te vullen. De enquêtes vormen een onderdeel van het gebiedsgericht werken: eerst onderzoeken wat er nodig is in een gebied, daarna kijken wie wil en kan meewerken aan de aanpak; luisteren, met elkaar plannen maken en samen doen wat het beste is voor Amsterdam Zuid.

Tot en met 21 juli online

De enquête blijft tot en met vrijdag 21 juli online staan. De resultaten worden in het najaar bekend gemaakt.