AMSTERDAM - De speeltuin gelegen aan het Mariotteplein in Amsterdam heeft een grondige renovatie gehad. De speeltuin was redelijk verouderd en daarom toe aan een opknapbeurt. Griekspoor is door gemeente Amsterdam uitgekozen om de renovatie, op basis van het door de gemeente aangeleverde ontwerp, uit te voeren. De uitvoering coördineerde en verzorgde civieltechnische bedrijf Griekspoor van A tot Z, waaronder het grondwerk (grondverbetering), straatwerk, valondergronden, assistentie bij het plaatsen van de beplanting en de afwerking van het terrein.


Maar liefst 18 nieuwe bomen behoren tot het extra groen en deze bomen zorgen er op den duur voor dat in de zomer de kinderen lekker in de schaduw kunnen spelen. Elke boom is geplant met 25m3 UrbanSand, een van de wensen vanuit de gemeente op het gebied van grondverbetering. Naast dat de bomen hierdoor goed groeien, zorgt het UrbanSand ervoor dat het straatwerk niet verzakt.

Op 8 juni is hebben de buurtbewoners de speeltuin officieel geopend. Het is een prachtige speeltuin geworden waar alle buurtkinderen (en hun ouders!) met veel plezier weer komen.