AMSTERDAM - Het geweldige participatieplan van Centrum begroot Amsterdam kent 24 winnaars: maar is de buurt ook blij met deze winnaar: ‘gierzwaluwen en nestkastjes’?

Zoals elk plan dat ingediend wordt bij Centrum begroot moet men eerst een aantal stemmen verzamelen om mee te mogen doen. En dan gaat men kijken of het plan haalbaar is. Een van die plannen haalde, vermoedelijk door vele ambtenaren ondersteund, meteen al de tweede ronde. Nestkastjes voor zwaluwen op de Stopera!

Maar...weet u waarom er op sommige pleinen grote parasols staan? Juist, voor de poep van spreeuwen en andere vogels. Wat blijkt nu dat ook gierzwaluwen en hun jonge vogels veel zullen poepen.

Dus wie in de buurt woont of werkt van Waterlooplein moet toch even kijken naar deze site.... https:// www.macrovet.nl/blog/overlast-van-zwaluwen/

Echter het plan nestkastjes werd goedgekeurd. Het ambtelijk antwoord is: “De gierzwaluwnestkasten zijn bekeken door vergunningmedewerkers en door ecologen van het stadsdeel. De nesten zouden aan de stopera worden bevestigd en niet aan woningen, dus er wordt geen overlast verwacht..”.

En het plan ging door naar volgende ronde, 10.000 euro was er voor nodig. Bij het stemmen konden alle centrumbewoners meestemmen: Wie kan er tegen vogeltjes zijn? Vooral in een stad met een Partij van de dieren in de Gemeenteraad. En nu hebben vele Amsterdammers in heel centrum er voor gekozen dat de nestkastjes er kunnen komen!

Niet iedereen is blij met gemeentelijke beslissingen of hoe sommige ambtenaren denken.. Nu is het het Waterlooplein voor de Stopera vernieuwd. Schoon en prettig met een markt etc. Zou het wraak kunnen zijn van bewoners op de huidige Stopera-bewoners, als die straks daar een ommetje maken? “S..t” aan de Gemeente Amsterdam?

Verder blijkt dat er ook nog kosten bijkomen voor regelmatig onderhoud... Naast dat ook vogels rechten hebben: gierzwaluwen zijn namelijk beschermde vogels! Dus pas na het broeden mag men erbij... Zou 10.000 euro wel voldoende zijn?

Dus ‘bezint eer gij begint’ zou hier kunnen gelden!