AMSTERDAM - Drie leerlingen van het Cygnus College aan de Wibautstraat dienden als opdracht een opiniestuk te schrijven over de school. Samen kozen zij ervoor de zogenaamde dagopening van 08.25 uur i.p.v. 08.30 uur aan de kaak te stellen. Lees hieronder waarom.

"Wij zijn drie leerlingen van het Cygnus gymnasium in Amsterdam, een school die gebruik maakt van een vijftig minuten rooster. Het eerste lesuur daarentegen is 55 minuten lang, dus we moeten allemaal om 8.25u aanwezig zijn. Deze extra vijf minuten aan het begin van de dag zijn bedoeld voor een dagopening, waar bijvoorbeeld het nieuws kan worden besproken. Ze worden echter, met uitzondering van een enkele docent, niet meer gebruikt. Daarom vinden wij dat onze schoolleiding deze dagopening moet afschaffen.

De reden voor een dagopening
Waarom is de dagopening überhaupt ooit ingesteld? We gingen op zoek naar een antwoord naar onze website. Na overal gezocht te hebben, was het antwoord alleen onvindbaar, zowel op onze eigen website als bij onze docenten. Over de echte aanleiding kunnen we dus alleen speculeren, maar de twee meest voor de hand liggende redenen konden we wel bedenken. De eerste is om eventueel de dag te beginnen met bidden en de tweede is om dus misschien iets actueels te bespreken. Het feit dat de school deze dagopening niet promoot, geeft aan dat onze school weet dat deze vijf minuten eigenlijk niet gebruikt. Iedereen weet dat ze nutteloos zijn.

Bidden
Het Cygnus zit in een christelijke scholengemeenschap, dus oorspronkelijk waren deze vijf minuten bedoeld om te bidden. De term christelijke school vinden wij niet meer van toepassing voor onze school, en bidden doen we al helemaal niet tijdens deze dagopening. We vinden het sowieso niet meer van deze tijd om maar één geloof te accepteren op school. Het Cygnus profileert zich ook als een zeer vooruitstrevende school, waar iedereen geaccepteerd wordt, dus het bidden is een achterhaald concept. Daar komt ook nog eens bij dat onze school een van de meest gemengde gymnasia is in Amsterdam, dus bidden voor maar een geloof past al helemaal niet in het beeld van de school.

Meest recent gebruik van de dagopening
Aangezien we niet meer bidden op school, wordt er soms gezegd dat deze vijf minuten bedoeld zijn voor een ander soort dagopening, bijvoorbeeld een bespreking van een nieuwsbericht. In onze schooltijd hebben we een paar docenten gehad, die dat af en toe deden, maar zelfs zij deden dat niet elke les. Ook is onze laatste dagopening met een actualiteit ongeveer anderhalf tot twee jaar geleden. Het idee van zo’n dagopening is leuk, maar in de praktijk zijn vijf minuten natuurlijk te kort voor zo’n bespreking, zeker als je het echt met een hele klas wil bespreken. De dagopening verlengen is niet realistisch, omdat de meeste leerlingen en leraren geen zin hebben om hiervoor eerder en langer in een les te zitten.

Extra slaap
De dagopening is dus niet meer nuttig. Er wordt niet meer gebeden in de vijf minuten of een nieuwtje besproken. Het oorspronkelijke idee achter de dagopening is inmiddels achterhaald en past helemaal niet meer bij een modern gymnasium. Deze vijf minuten extra les moeten worden afgeschaft. Hier komt ook een ander voordeel bij kijken, namelijk vijf minuutjes langer in je bed blijven in de ochtend!

Ongeveer 42,7% van de jongeren heeft namelijk slaaptekort volgens TeamAlert en natuurlijk helpen vijf minuten niet veel, maar ieder beetje helpt. Om concentratie te verbeteren, moeten we langer slapen en al zijn dat maar vijf minuten.

Kortom de dagopening moet worden afgeschaft. We weten niet zeker waar deze vijf minuten precies voor bedoeld zijn, maar ze worden in ieder geval niet nuttig gebruikt, terwijl er zeker een beter alternatief is, namelijk slapen! Het Cygnus is wel onderdeel van een christelijke scholengemeenschap, maar er wordt niet gebeden en het is ook een achterhaald idee om op één school ook maar één geloof te accepteren. Ook voor het bespreken van actuele gebeurtenissen worden ze niet gebruikt, mede omdat het daar eigenlijk te kort voor is. Het Cygnus moet haar onnodige dagopening afschaffen en haar leerlingen vijf minuten later op school laten komen. Want iedere minuut slaap telt!"


Suus van Leenders, Jens Ruijgh en Eva van Valkenburg