AMSTERDAM - Amsterdam wordt steeds populairder en dat betekent dat de behoefte aan mobiliteit groeit. De ruimte op weg, stoep, fietspad en in het aantal parkeer- en laad en losplekken is schaars. Voor vervoerders en vrachtwagens is het een grote uitdaging om de stad op tijd te bevoorraden en ter plaatse te laden en te lossen. Helpt u mee de logistieke uitdaging in de stad op een creatieve en effectieve manier op te lossen?

De gemeente Amsterdam schrijft in samenwerking met Topsector Logistiek, Stichting Connekt en Amsterdam Smart City een wedstrijd uit: de Smart City Challenge Stadslogistiek. De challenge is een Europese aanbesteding in de vorm van een prijsvraag. De twee winnende concepten worden als proef uitgevoerd in Amsterdam, ondersteund vanuit de gemeente. Per concept is maximaal €50.000 budget beschikbaar.

Alle oplossingen zijn interessant

Voor het oplossen van het logistieke probleem wordt veel verwacht van het combineren van verschillende technologieën, bijvoorbeeld sensoren met internettechnologie en bestaande toepassingen. Hierdoor kunnen nieuwe oplossingen ontstaan die problemen van dienstverleners en overlast voor bewoners kunnen voorkomen. Alle mogelijke oplossingen zijn interessant: van zeer eenvoudig tot meer complex.

Winnaars eind december bekend

De formele aankondiging van de opdracht vindt u binnenkort op TenderNed. Daar vindt u dan ook de leidraad en hoe de procedure verloopt. Inschrijvingen en communicatie over de aanbesteding lopen alleen via TenderNed en volgens de voorschriften in de leidraad. De winnaars worden eind december bekendgemaakt. De gemeente wil begin 2018 aan de slag met de ideeën.