DIEMEN - Als we geluk opzoeken in een woordenboek zien we verschillende definities. Veel zijn er gericht op ‘gunstige gebeurtenis’ of ‘bof’, de andere definitie is ‘geluk is een emotie en betekent 'tevreden zijn met de huidige leefomstandigheden'’.

Geluk lijkt dus iets te maken hebben met een geestelijke staat met betrekking tot een situatie die men waarneemt. Non-profit Stichting “de Weg naar Geluk” geeft aan te werken aan het creëren van een situatie waardoor men de staat van ‘geluk’ kan ervaren.

“In het boekje ‘De weg naar het Geluk’ staan 21 leefregels en als men die volgt, ze een gelukkiger leven leiden,” aldus Hans Beekmans, voorzitter van Stichting De weg naar Geluk. Het boekje is geschreven door L. Ron Hubbard, oprichter van de Scientology Kerk.

“Er is gebleken dat als je goed doet, als je aan jezelf werkt, je familie en je vriendengroep en de wereld helpt en wilt verbeteren, je je gelukkiger gaat voelen. Geluk hoeft geen toeval of mysterie te zijn, je kan je eigen geluk creëren! Voor sommige mensen is dat misschien makkelijker dan voor anderen, als je depressief bent, lijkt er soms geen oplossing. Er is altijd een mogelijkheid tot verandering, of het gaat ietsje slechter, of, hoe vast de situatie ook lijkt te zitten, het gaat ietsje beter. En met het boekje kan je werken aan verbetering. Een buurman die aardiger doet en komt helpen omdat jij aardig tegen hem gedaan heeft, iemand die blij is dat je komt, trots zijn op jezelf omdat je iets bereikt hebt, het draagt allemaal bij aan ‘geluk’.

Dat is het doel van de stichting met betrekking tot het individu. Maar internationaal houdt de Foundation The Way To Happiness zich bezig om een hele cultuur nieuw leven in te blazen.

De Foundation (V.S.) fungeert als informatiecentrum om het publiek te helpen met distributieprojecten die de nodige veranderingen teweegbrengen in bedrijven, gemeenschappen en hele regio's, en wordt ondersteund door een groeiend wereldwijd netwerk van De Weg naar een Gelukkig Leven-kantoren die het boek in omloop brengen in alle sectoren van de samenleving.

Tot op heden zijn er zo'n 100 miljoen exemplaren van De Weg naar een Gelukkig Leven verspreid in meer dan 114 talen en in meer dan 170 landen.
Zaterdag 12 augustus gaat de stichting het boekje weer uitdelen in Diemen.

De stichting heeft ook een gratis cursus gemaakt: een cursus in Geluk!