AMSTERDAM - Stichting Geen Drugs-Wel Leven gaat weer aan het werk in Amsterdam. De Stichting houdt zich niet bezig met de vraag of drugs gelegaliseerd of verboden moet worden.


De impact van het legaliseren van drugs is een complex onderwerp. Onderzoeksresultaten kunnen variëren afhankelijk van de specifieke drug, de context van legalisatie en andere factoren. Er is geen pasklaar antwoord op de vraag of de legalisering van drugs het drugsgebruik doet toenemen of afnemen, omdat de effecten kunnen verschillen op basis van verschillende factoren.

De culturele en sociale normen rond drugsgebruik kunnen ook een belangrijke rol spelen. In sommige gevallen kan legalisering het stigma dat met drugsgebruik gepaard gaat, verminderen, terwijl dit in andere gevallen misschien niet het geval is.

De effecten van de legalisering van drugs zijn misschien niet meteen duidelijk, en langetermijnstudies zijn vaak nodig om de volledige impact te beoordelen.

Onderzoek naar dit onderwerp heeft gemengde resultaten opgeleverd:

De Nederlandse aanpak van de decriminalisering van marihuana en de regulering van cannabiscafés heeft gemengde effecten gehad. Hoewel het niet heeft geleid tot een explosief stijgend drugsgebruik, heeft het de zwarte markt ook niet volledig geëlimineerd.

Het is essentieel op te merken dat drugsgebruik wordt beïnvloed door een complex samenspel van factoren, waaronder culturele, economische en maatschappelijke invloeden. Bijgevolg varieert de impact van de legalisering van drugs van rechtsgebied tot rechtsgebied. Beleidsmakers houden bij het nemen van beslissingen over drugsbeleid doorgaans rekening met een breed scala aan factoren, waaronder de volksgezondheid, het strafrecht en de maatschappelijke gevolgen.

De aanwezigheid en effectiviteit van volksgezondheidscampagnes en voorlichtingsinspanningen kunnen de cijfers van het drugsgebruik ook beïnvloeden en dat vind Stichting Geen Drugs Wel Leven zo interessant. Goed geïmplementeerde onderwijsprogramma’s kunnen het drugsgebruik zelfs in een gelegaliseerde omgeving afschrikken. Om die reden gaat de Stichting weer naar Buitenveldert.

De Stichting is opgericht vanuit de Church of Scientology. Bestuurslid Han Bakker geeft aan:

“Mensen maken beslissingen gebaseerd op gegevens die ze hebben. Dan kunnen ze maar beter gewapend zijn met gegevens waardoor ze de keuze maken geen drugs te gebruiken. Meer en betere gegevens dan wat ze krijgen van gebruikers.”

Stichting Geen Drugs-Wel Leven deelt 16 september in Amsterdam Buitenveldert in Amsterdam Zuid boekjes uit over de gevaren van drugsgebruik.