AMSTERDAM - De afgelopen weken heeft stadsdeel Zuid dialoogavonden in de drie gebieden georganiseerd om met bewoners te praten over zorg en welzijn in hun buurt. “Wat je hier ziet is een nieuwe vorm van participatie” aldus Marijn van Ballegooijen, lid van het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid.

“Bewoners kunnen met hun zorgen, ideeën en dromen terecht bij het stadsdeel en we bespreken wat we samen kunnen oppakken. Dat werkt inspirerend voor iedereen en bewoners ervaren dat hun mening telt en dat is geweldig aan deze dialoog avonden”

Tafelgesprekken

Doel van de dialoogavonden is via tafelgesprekken op te halen hoe bewoners denken over zorg en welzijn in de wijk. Verschillende thema’s, ideeën en initiatieven zijn aan de tafels besproken, soms met een concreet initiatief waar bewoners en stadsdeel samen verder aan werken. Bijvoorbeeld de Vriendinnenlijn: een telefonisch netwerk van vrouwen in de wijk die graag met elkaar verbonden zijn, en elkaar met enige regelmaat telefonisch spreken.

Ander voorbeeld is de Amsterdam Bubble Challenge. De Amsterdam Bubble Challenge daagt bewoners uit om buiten hun comfortzone (buiten de ’bubble’) te gaan en het initiatief te nemen tot meer onlogische ontmoetingen in hun directe omgeving.

Felicitatieproject verder brengen

Er was ook een bewoner die het felicitatieproject uit de Rivierenbuurt ook in Oud-Zuid wil opstarten. Ouderen krijgen dan op hun jubileumverjaardag een bezoek met cadeau, en er kan meteen informatie worden gegeven over zorg en welzijn. Ook willen bewoners helpen met het opzetten van een geldservice voor ouderen die niet meer zelf kunnen pinnen en is er de behoefte geuit aan ondersteuning bij rouwverwerking.

Waar mogelijk wordt de opbrengst van de dialoogavonden verwerkt in de gebiedsplannen en samen met de bewoners uitgevoerd.