AMSTERDAM - Wie de Weteringschans in Amsterdam kent weet dat er allerlei bedrijven zitten met toeleveranciers, het lijkt er op dat die toelevering in smalle vrachtauto’s moet gebeuren!

Terwijl de stoep daar zeer ruim is geworden, moeten fietsers en auto’s en scooters over dezelfde rijbaan. Dat rode straten betekent auto op bezoek is een gegeven in Amsterdam. Echter als men weet hoeveel fietsers er op die route Weteringschans richting Leidseplein fietsen is het raar om te zien hoe smal de weg wordt…

De nieuwe tramhalte is daarnaast ‘breder’ omdat men dat wil(het hoeft niet perse). Ongeduldige fietsers zullen straks daarom de stoep nemen als er een auto of vrachtauto moet stilstaan voor voetgangers bij de oversteekplaatsen. Waarom plots rode stoepstenen op de stoep… eh ‘samengaan van voetgangers en fietsers? Fiets te gast op stoep’?

Een hotspot onveilig verkeer wordt nu ineens een hotspot voor ander verkeer en weer anders onveilig.. Naast dat ook laad-en losplekken op dat stuk stoep ontbreken. Terwijl daar altijd de gehele dag geladen en gelost wordt door pakketdiensten. Hoewel buurtbewoners suggesties aandragen en hebben aangedragen lijkt het weer als vanouds dat men niet ‘luistert’ bij de Gemeente.

“En dus kan een uitvoerder er niets aandoen dat een prachtig project weer kleine blunders heeft…” aldus buurtbewoners. En het project is nog steeds niet ‘af’, dus overlast voor allen blijft voorlopig op dat punt.