AMSTERDAM - Een van de belangrijkste onderwerpen van het moment in centrum is: ‘de drukte terugdringen in de binnenstad van Amsterdam’.


Daar is net een collegestuk voor uitgekomen en dat wordt aan de raad voorgelegd. Normaal komt er een ronde met insprekers erbij. Wijkcentrum d’Oude Stadt, die voor vele binnenstadsgroeperingen in wilde inspreken, mag niet inspreken en is een van de ’geweigerden’.

Het waarom? Het schriftelijke antwoord was:
“Bedankt voor uw aanmelding om in te spreken bij de Raadscommissie Sociaal, Economische Zaken en Democratisering (SED). Voor agendapunt 5 hebben zich inmiddels al 3 insprekers aangemeld en dat is het maximale aantal per agendapunt. Ik kan uw naam daarom niet toevoegen aan de lijst met insprekers.”

Het is natuurlijk heel apart dat er ‘maar 3 insprekers’ kunnen inspreken op zo’n heikel punt. Waar staat dat? Op de site van de Gemeente zelf.. echter wie in de Gemeentelijke verordening (Reglement van orde Gemeenteraad en raadscommissies Amsterdam) kijkt bij ‘inspreken’, artikel 31, op diezelfde site kijkt leest niets over een maximum aantal insprekers.. En de verordening meldt ook geen aanpassing!

Dat het een drukke tijd voor de Gemeenteraad is dat kan, vaak krijgen insprekers dan 2 minuten in plaats van 3 minuten bij een agendapunt met veel mensen. Bij te verwachten grote belangstelling zou er toch een aparte vergadering over dit onderwerp moeten komen?

Nu vraagt iedereen zich af: “Hebben we een mededeling gemist: een aanpassing aan de Gemeentelijke verordening van het reglement van orde?

Er gaan zeker mails uit van diverse bewoners aan de Gemeenteraadsleden dat een democratisch recht lijkt te zijn ontnomen. Naast de input over het onderwerp zelf, Dat antwoord/input is deels enthousiast is, maar de bewoners zien op vele punten meteen de problemen in de praktijk, bij de voorgestelde maatregelen tegen het terugdringen van drukte in de binnenstad: het zijn tenslotte bewoners die de buurt kennen en de problematiek al jaren ‘volgen’.

Helaas als al die andere geweigerden ook gaan schrijven wordt het een volle ‘bijna kerst’ mailbox voor alle Gemeenteraadsleden!

-wordt vervolgd