AMSTERDAM - In februari 2017 is het ontwerp van de Sloterwegrotonde door de raadscommissie Infrastructuur en Duurzaamheid van de gemeente vastgesteld.

Dit gebeurde op voorwaarde dat nog een aantal verbeteringen zouden worden doorgevoerd. Dat is inmiddels gebeurd. 10 januari 2018 heeft de raadscommissie het aangepaste ontwerp besproken en dit traject afgerond.

Hoe ziet het nieuwe ontwerp voor de Sloterwegrotonde er uit?

De huidige Sloterwegrotonde krijgt twee rijbanen met daaromheen een vrijliggend fietspad waarop fietsers slechts in één richting mogen fietsen. De fiets- en voetgangersoversteken liggen ruim tien meter van de rotonde af en maken daardoor duidelijk geen deel uit van de voorrangsrotonde. De voorrang voor auto’s wordt met markeringen aangegeven. Zo heeft de automobilist beter zicht op de fietsers dan wanneer deze van twee kanten komen. Tussen beide rijrichtingen van het autoverkeer wordt voldoende opstelruimte ingericht voor fietsers en voetgangers. Vanuit zuidelijke richting (de A4) wordt een drempel in de rijbaan vóór de fiets- en voetgangersoversteek aangelegd om de snelheid van het verkeer te beperken.
Het kunstwerk de Vlindermolen blijft op de rotonde staan.

Waarom is voor dit ontwerp gekozen en kan het geen eenbaansrotonde blijven of een kruispunt worden?

Er is gekozen voor een tweebaansrotonde omdat dit de meest gunstige variant is voor de doorstroming van het verkeer en de verkeersveiligheid van fietsers en voetgangers. Het houden van de huidige rotonde geeft, met name in de spits, geen goede doorstroming voor het verkeer. Hierdoor kan de nieuwe buslijn 69 geen betrouwbare dienstregeling rijden. Het autoverkeer heeft ook profijt van deze aanpassingen, er komt namelijk geen aparte busbaan.

Een kruising met verkeerslichten op deze locatie is niet wenselijk. Het belemmert de verkeersdoorstroming en het kunstwerk zou moeten worden verplaatst.

Waarom kunnen de fietsers geen voorrang houden, het is een rotonde binnen de bebouwde kom?

Formeel is de Anderlechtlaan gelegen binnen de bebouwde kom, beleid is dan dat de fietser voorrang heeft. Om verschillende redenen is er echter voor gekozen om de fietser toch geen voorrang te geven:

  • Autoverkeer dat komt vanaf de A4 heeft een hoge snelheid.
  • De fiets ‘uit de voorrang’ sluit beter aan op de voorrangssituatie van de kluifrotonde A4 waar de fietser ook geen voorrang heeft.
  • Vanwege de groene en spaarzaam bebouwde omgeving, “voelt” de omgeving aan als buiten de bebouwde kom.
  • Fietsers in een voorrangspositie op een tweebaansrotonde zorgen voor een onveiligere situatie en creëren schijnveiligheid voor fietsers. Als een auto op een tweebaanrotonde voorrang moet verlenen, ontstaat het risico dat hij de voetgangers en fietsers niet ziet door de auto naast hem waardoor ongevallen ontstaan..
  • Vanuit landelijke richtlijnen wordt aanbevolen om fietsers en voetgangers bij tweebaansrotondes uit de voorrang te laten.

Kan er nog ingesproken worden op de plannen?

Nee, de inspraak voor het project HOV Westtangent heeft in 2016 plaatsgevonden. Er zijn toen veel reacties binnengekomen over de busbaan in de middenberm van de Anderlechtlaan. Deze busbaan is uit het ontwerp gehaald en hierdoor is de rotonde aangepast.

Wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd?

Naar verwachting starten de werkzaamheden in de zomervakantie 2018.