AMSTERDAM - De deelfietsaanbieders hebben vandaag een brief gekregen van de gemeente. In de brief staat dat zij drie weken de tijd hebben om de deelfietsen zelf weg te halen. Als er na die termijn nog deelfietsen staan gaat de gemeente ze verwijderen.

Begin augustus kondigde Amsterdam aan te gaan optreden tegen de commerciële deelfietsen in de stad. De deelfietsen leggen een te grote druk op de schaarse openbare ruimte. Daarop heeft de gemeente de aanbieders laten weten bestuursdwang te willen toepassen wegens handelen in strijd met artikel 2.50 van de APV. Dit artikel verbiedt het aanbieden van deelfietsen in de openbare ruimte met als doel deze commercieel te verhuren.

De last onder bestuursdwang wordt nu daadwerkelijk opgelegd. De eerder ingediende zienswijzen van de aanbieders vormden voor de gemeente geen aanleiding af te zien van handhaving.

De deelfietsaanbieders hebben nu tot vrijdag 20 oktober de tijd om zelf de fietsen weg te halen. De gemeente controleert daarop. Fietsen die dan niet zijn weggehaald gaat de gemeente vanaf 20 oktober zelf verwijderen.

Last onder bestuursdwang

Een last onder bestuursdwang is een door de overheid opgelegde verplichting om een einde te maken aan een overtreding, met de aanzegging dat als de overtreder dat niet (tijdig) doet, de overheid het (eventueel op kosten van de overtreder) zelf zal doen.