AMSTERDAM - Op vrijdag 21 februari werd Stichting de Vrolijkheid verrast met een schenking van de Jan Roëde Stichting. Het bedrag van 50.134,74 euro werd tussen december 2019 en februari 2020 opgehaald tijdens een tentoonstelling (Pulchri Studio, Den Haag) met werk van de kunstenaar Jan Roëde. Zo'n 100 kunstwerken zijn verkocht voor de Vrolijkheid.

De Vrolijkheid is zeer verheugd over deze omvangrijke bijdrage, waarmee nog meer kunstprojecten voor kinderen en jongeren in Nederlandse azc’s georganiseerd kunnen worden.

De Vrolijkheid
De Vrolijkheid, voluit Nationale Stichting ter bevordering van Vrolijkheid, is een netwerk van professionele kunstenaars en regelaars. Samen met een bonte stoet vrijwilligers, kinderen, jongeren en ouders worden wekelijks meer dan 100 kunstprojecten op bijna 30 azc's gerealiseerd. Dans, theater, muziek, nieuwe media en beeldende kunst zijn het instrument om verhalen vorm te geven. Vrolijke ruimtes bieden de inspiratie om eigen talenten te ontdekken en ontwikkelen.

Jan Roëde Stichting
Jan Roëde (1914-2007) was één van de meest opmerkelijke naoorlogse moderne kunstenaars in Den Haag, onder meer betrokken bij de roemruchte ‘Posthoorngroep’. Hij maakte onder andere schilderijen, tekeningen, grafiek en gouaches. De werken in Pulchri werden te koop aangeboden. De opbrengsten van de verkochte werken tijdens de tentoonstelling is als schenking van de stichting aan de Vrolijkheid gedoneerd. Want kunst is niet enkel bedoeld voor de ‘happy few’, aldus Jan Roëde zelf, maar voor iedereen die er happy van wordt.