AMSTERDAM - Op 21 juni a.s. verschijnt bij Uitgeverij Mira loves books, De solozeiler van auteur René Beijersbergen. De solozeiler is een spannend boek over terrorisme, cocaïnehandel, buitenlandse politiek en milieukwesties.


De solozeiler is een thriller met een belangrijke historische en geografische achtergrond waar Beijersbergen grondig research voor deed. Een eigentijdse thriller in een landschap waar gevaar, overleving, vriendschap en toeval centraal staan.


De solozeiler kent bovendien boeiende personages die de auteur op uitstekende wijze karakteriseert. Hij hanteert bij dit alles een fraaie schrijfstijl, beschikt over een rijke woordenschat en weet bovendien op bijzonder beeldende wijze de –voornamelijk Costa Ricaanse- omgeving in woorden te vatten. Dit alles maakt het genre etiket ‘thriller’ feitelijk ontoereikend. De solozeiler is namelijk veel meer dan dát.


Het feit dat Donald Trump het buitenlandbeleid van zijn voorgangers op de schop nam en daarmee plek bood aan dictators en machtswellustelingen, ligt feitelijk ten grondslag aan dit boek. De situatie die door dat beleid ontstond, kwam tot een einde toen op 6 februari 2021 de nieuwe Amerikaanse president Biden, per decreet bekendmaakte niet langer het koningshuis van Saudie Arabië te steunen in haar interventiepolitiek in buurland Jemen. De solozeiler is derhalve ook bijzonder actueel.


Rene Beijersbergen is geen nieuwkomer in de boekenwereld want eerder schreef hij al Reizen langs de waterkant, en De Sahara Route, een spannende reisthriller. Beijersbergen is bijzonder geïnteresseerd in wat mensen beweegt, maar ook het milieu heeft zijn warme belangstelling. Dat laatste komt dan ook als belangrijk thema in De solozeiler naar voren. Als bioloog heeft hij, tot zijn pensionering, gewerkt in natuurbeheer en natuuronderzoek, een aantal jaren als docent op de middelbare school. Daarnaast reist hij veel en komt graag in aanraking met andere culturen en ook dát vinden we rijkelijk terug in De solozeiler.

De solozeiler | paperback | … pagina’s | Mira loves books | ISBN: 978-94-92343-47-5