AMSTERDAM - De kasteelruïne met een slotgracht werd rond 1921 in ARTIS aangelegd als studietheater van de Nederlandse natuur. Aan de westzijde leefden Nederlandse watervogels en aan de achterzijde verschillende soorten uilen. De Ruïne paste, samen met ’t Veentje (1911), in een tendens meer natuurlijke verblijven aan te leggen om Nederlandse flora en fauna in hun landschap te tonen.

Dr. A.F.J. Portielje

De Ruïne is een ontwerp van dr. A.F.J. Portielje. Hij zou eigenhandig brokstukken van de middeleeuwse Ruïne van Brederode naar ARTIS hebben gebracht. Hij was Inspecteur van de Levende Have en voerde daarnaast als geen ander dierpsychologisch en gedragsonderzoek in ARTIS uit. Hij had een vernieuwende educatieve visie op natuur. Onderdeel van zijn visie was publiek de samenhang tussen planten, dieren en landschap te laten begrijpen.

Nieuwe plannen
Nu, bijna 100 jaar later, wordt de Ruïne vernieuwd. Het rijksmonument wordt overnet, zodat de vogels meer ruimte krijgen. In de vernieuwde Ruïne zullen Japanse kraanvogels en sneeuwuilen gaan leven. De sneeuwuilen zijn tijdens de verbouwing te zien in een volière aan de buitenzijde van het Vogelhuis. Voor deze vogelsoort wordt aan de oostzijde van de Ruïne een stenig landschap worden gemaakt. Aan de westzijde komt een drassiger landschap voor de Japanse kraanvogels.

Help ons het nieuwe verblijf te realiseren. Word vriend en steun de vernieuwingen in ARTIS.