AMSTERDAM - De N200 gaat op de schop. Rijkswaterstaat, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, Waternet en gemeente Amsterdam werken samen om de N200 zowel boven, naast als onder de grond opnieuw in te richten. Het project beslaat zeven kilometer: van de Admiraal de Ruyterweg in Amsterdam tot het NS-station in Halfweg.

Van eind 2017 tot en met 2019 wordt gewerkt aan:

  • groot onderhoud aan de dijk en autoweg,
  • nieuwe bruggen in Amsterdam en Halfweg,
  • nieuwe drinkwatertransportleidingen,
  • herinrichting van de weg bij Halfweg en Sloterdijk,
  • een snelfietsroute en de aanleg van een ecopassage.

Woningbouw

In Amsterdam is het Sloterdijkgebied één van de locaties waar grootschalige woningbouw mogelijk is. Een randvoorwaarde voor het realiseren van nieuwe woningen is de verandering van de Haarlemmerweg van autoweg naar een stedelijke weg. De snelheid gaat terug naar 50 kilometer per uur, de inrichting wordt veiliger en er komen meer dan 300 bomen in de middenberm.

Ook wordt het Sloterdijkgebied beter ontsloten door de aanleg van een aantal nieuwe fiets- en voetgangersbruggen.

De exacte datum waarop het werk begint, is nog niet bekend.

Bekijk meer informatie op www.denieuwen200.nl