AMSTERDAM - Met een dansperformance opent de Zuid-Afrikaanse Dada Masilo, in 2018 winnaar van de Next Generation Prijs van het Prins Claus Fonds, de nieuwe tentoonstelling van William Kentridge in Eye Filmmuseum. Masilo is bekend geworden met radicale herinterpretaties van klassieke balletsprookjes. Kentridge schonk in 2015 tien belangrijke werken aan het filmmuseum; met 10 Drawings for Projection (1989-2011) brak de kunstenaar door in de internationale kunstwereld. Vanaf 2 juni is de prestigieuze schenking in z’n geheel te zien in Eye, samen met O Sentimental Machine, een filminstallatie met historische opnamen van de Russische revolutionair Leon Trotski. De tentoonstelling vindt plaats tijdens het Holland Festival, waarvoor Kentridge optreedt als associate artist.

Dada Masilo opent de nieuwe tentoonstelling van William Kentridge (1955) met een korte dansperformance. Net als haar landgenoot is Masilo geïnteresseerd in de beladen geschiedenis van Zuid-Afrika; de danseres trad ook op in verschillende opera’s, theaterstukken en installaties van Kentridge en was te zien in de video-installatie More Sweetly Play the Dance (2015), die een hit was op de eerdere Kentridge-tentoonstelling in Eye.

Belangwekkende schenking startpunt nieuwe tentoonstelling
De expositie van de animatieserie 10 Drawings for Projection (1989-2011) volgt op de tentoonstelling die Eye in 2015 met Kentridge samenstelde; Kentridge schonk het kunstwerk aan Eye uit waardering voor de geslaagde samenwerking. 10 Drawings for Projection (1989-2011) is nu voor het eerst in Nederland in z’n geheel te zien. De serie filmwerken belicht de recente Zuid-Afrikaanse geschiedenis; uitgangspunt zijn de houtskooltekeningen die Kentridge overtekent, weer weggomt en daarmee in beweging zet. Ze refereren onder meer aan historische gebeurtenissen als het bloedbad van Sharpeville, de vrijlating van Nelson Mandela en de afschaffing van Apartheid.

O Sentimental Machine is een ruimtelijke filminstallatie met vijf projecties, gedacht als de werkruimte van revolutionair Leon Trotski, die op verschillende historische filmfragmenten is te zien. Hiervoor putte Kentridge uit de Eye-collectie, waarin zich onder meer beelden bevinden van Trotski die voor de camera een lezing geeft over de toekomst van het communisme.