NOORD HOLLAND - Tijdens het congres 'Herbestemming 2017: ontwikkelen door behoud' op 17 mei presenteert de provincie Noord-Holland haar nieuwe beleid ten aanzien van herbestemming.

In het nieuwe cultuurbeleid van de provincie verschuift de focus van restauratie en onderhoud naar duurzame benutting en herbestemming.

Er zijn veel ontwikkelingen: De provincie is op zoek naar een provinciale Loods Herbestemming, die herbestemming van monumenten aanjaagt, vraag en aanbod bij elkaar brengt en eigenaren en initiatiefnemers ondersteunt. Gemeenten kunnen hun vragen over herbestemming sinds 1 januari kwijt bij het vernieuwde Steunpunt Monumenten en Archeologie. Aan het Noord-Hollands Fonds voor Monumenten wordt de € 4 miljoen toegevoegd die in het coalitieakkoord voor herbestemming is gereserveerd. Vanuit het nieuwe fonds verstrekt de provincie leningen voor herbestemmingskosten en duurzaamheidsmaatregelen van monumenten. De provincie hanteert hierbij als uitgangspunt: lening waar het kan en subsidie waar het moet.

Programma van het congres op 17 mei

 • 13.45-14.45 uur  - Rondleiding Ringers (optioneel)
 • 14.30-15.00 uur  - Inloop
 • 15.00-15.05 uur  - Inleiding, Joop van Burk
 • 15.10-15.25 uur  - Uiteenzetting nieuw beleid herbestemming provincie Noord-Holland, door gedeputeerde Jack van der Hoek
 • 15.25-15.45 uur  - Herbestemmen van erfgoed als aanjager circulaire gebiedsontwikkeling, Arno Boon (Directeur BOEi)
 • 15.45-16.15 uur  - Kansen voor Noord-Holland, Michiel van der Burght (Stadsherstel Amsterdam), Dorine van Hoogstraten (Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland), Gerben van Dijk (H-Team) en Harry Kers (Nationaal Restauratiefonds)
 • 16.15-16.25 uur  - Verkiezing project 2017 Programma Herbestemd NH
 • 16.25-16.45 uur  - Van kaasboerderij naar bijzondere woonvoorziening, Rob de Vries (De Vries Urban Architecture)
 • 16.45-16.55 uur  - Presentatie fonds Herbestemming
 • 16.55-17.00 uur  - Afsluiting
 • 17.00-18.00 uur  - Informatiemarkt en netwerkborrel

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 17 mei van 14.30 tot 18.00 uur in de Ringersfabriek te Alkmaar. Belangstellenden kunnen zich inschrijven via dit aanmeldformulier