AMSTERDAM - Laat duizend bloemen bloeien. Dat gezegde kunnen de leerlingen van het Comenius Lyceum straks ook letterlijk nemen. In hun nieuwe onderkomen krijgen zij een heuse kas. De inpandige kas wordt samen met de Hortus ontwikkeld. De gemeente Amsterdam draagt met een subsidie voor stadslandbouw een steentje bij.

Na de kerstvakantie verhuist het Comenius Lyceum naar een nieuwe locatie in de buurt. In dit gerenoveerde gebouw komt de kas. De nieuwe inpandige kas is ruim 300 vierkante meter groot en heeft een groot glazen dak. De kas wordt ingericht in samenwerking met de Hortus en natuurlijk met de leerlingen van de school. Want het Comenius Lyceum voert de leerlijn ‘Econasium’, wat betekent dat leerlingen een substantieel deel van hun tijd besteden aan duurzame projecten.

Econasium

Zo onderzoeken leerlingen in opdracht van een woningbouwvereniging hoe huurders van een flat energie kunnen besparen. Ook zetten leerlingen een actie op om eenzaamheid onder ouderen in de buurt te verkleinen. Andere leerlingen onderzoeken met gedragswetenschappers van de Universiteit Groningen hoe zij mensen duurzamer gedrag kunnen aanleren. En leerlingen uit de Econasium-bovenbouw willen dit jaar een robotarm ontwikkelen die groente kan zaaien, verzorgen en oogsten.

Grote groene kas

Met de kas kunnen leerlingen nog meer de diepte ingaan. Ze leren hier in de praktijk hoe planten van elkaar verschillen in groeiwijze en bijvoorbeeld opbrengst en kunnen projecten doen waarbij ze ook de grondstoffen eerst zelf kweken. Het plan is om samen met de buurt en andere scholen gezamenlijk projecten rond groente en fruit te doen. En natuurlijk biedt de kas een uitstekende gelegenheid voor het testen van de zaaiende en oogstende robotarm. In de kas komen grote plantenbakken. Ook komen er aparte kleinere kasjes waar leerlingen kunnen experimenteren met planten en verzorgen. De school wil samen met de Hortus ook lessen gaan geven aan basisscholen uit de buurt.

Ook een groen plan?

Dit project is medegefinancierd met subsidie voor stadslandbouw van de gemeente. Die subsidie is op voor dit jaar maar in 2018 is er weer geld. En er zijn meer mogelijkheden om plannen die de omgeving vergroenen te financieren. Denk eens aan een groene gevel of een buurtmoestuin.