AMSTERDAM - Op dinsdag 9 mei heeft het college van B en W van Amsterdam een besluit genomen over de Overstapregeling naar eeuwigdurende erfpacht. Naar aanleiding van de inspraak heeft het college de Overstapregeling op diverse punten aangepast. De basis blijft hetzelfde, maar de uitwerking is verbeterd.

Eerder al, op vrijdag 21 april, nam het college van B en W een besluit op hoofdlijnen over de Overstapregeling. Vervolgens is het voorstel verder uitgewerkt. In de commissie Ruimtelijke Ordening en Grondzaken van 24 mei wordt de Overstapregeling besproken. Het raadsbesluit vindt daarna plaats in de gemeenteraad. Vervolgens worden alle erfpachters hierover geïnformeerd.

Overstapregeling aangepast na inspraak

Met behulp van de reacties en suggesties uit de inspraakperiode is de Overstapregeling aangepast. Belangrijkste aanpassingen:

  • Meer bedenktijd: De overstapmogelijkheden van 2017 (waarbij de kosten worden gebaseerd op WOZ-waarde met peildatum 2014 of 2015 en laagst mogelijke canonpercentage) zijn verlengd tot 2020. Dit geeft erfpachters die onder deze voorwaarden willen overstappen meer bedenktijd.
  • Lagere grondwaarde: De buurstraatquote (BSQ) daalt gemiddeld van 28% naar 21%. Dit zorgt voor een lager grondwaarde en daarmee lagere erfpachtkosten. De BSQ is nooit hoger dan 49%.
  • Overstappremie van 25%: Overstappers krijgen bovenop de lagere grondwaarde ook  een overstappremie van 25%. Deze wordt in mindering gebracht op de jaarlijkse canon of de afkoopsom.

Rekentool weer online

Ook de rekentool, waarmee erfpachters hun kosten na overstappen kunnen berekenen, staat weer online. Hierin zijn ondermeer de 25% overstappremie plus de lagere erfpachtkosten verwerkt. Bereken uw kosten volgens het nieuwe voorstel

Twee bijeenkomsten

De gemeente organiseert een informatieavond voor mensen die meer willen weten over de Overstapregeling. Wethouder Van der Burg vertelt hier hoe de regeling eruit ziet na de inspraak. Ook is er de gelegenheid om vragen te stellen.

  • Datum: 17 en 22 mei
  • Locatie: wordt nog bekendgemaakt
  • Tijd: 19.15 - 21.00 uur

Er is per avond plek voor 150 mensen. U kunt zich opgeven via overstap.erfpacht@amsterdam.nl. Wanneer u een bevestiging hebt ontvangen, hebben wij een plaats voor u gereserveerd.

Meer weten?