AMSTERDAM - Op 10 april 2023, om 10 uur 23, zullen een aantal rationalisten collectief een ‘homeopathische zelfmoordpoging’ doen. Dit gebeurt bij het standbeeld van Multatuli in Amsterdam (Singel, Torensluis (brug 9)). Zij doen dit om te laten zien dat homeopathie geen geneesmiddel is, maar slechts ‘boerenbedrog’. Deze gezamenlijke overdosis is een initiatief van de Stichting Skepsis en de Vereniging tegen de Kwakzalverij.


‘Op 10 april bewijzen we dat homeopathische middelen geen werkzame stoffen bevatten’


De datum van 10 april is gekozen omdat op die datum in 1755 Samuel Hahneman werd geboren. Deze dag is om die reden ook uitgeroepen tot Wereld Homeopathie Dag. Hahnemann wordt gezien als de grondlegger van het homeopathisch geloof dat als je een bepaalde stof maar sterk genoeg verdunt, er een krachtig medicijn ontstaat.

De tijd, 10 uur 23, symboliseert het getal van Avogadro, ofwel zoveel atomen als er in 12 gram koolstof zitten, namelijk zes maal tien tot de macht 23. Als je een substantie dus zó sterk verdunt, heb je een behoorlijke kans dat er geen enkel molecuul van de oorspronkelijke substantie meer aanwezig is. “Homeopathische verdunningen gaan echter vaak nog verder”, zegt Jan Willem Nienhuys, wiskundige en secretaris van de Stichting Skepsis. “Hahnemann zelf dacht dat tien tot de macht zestig het beste werkte. Dat is grofweg één atoom op duizend miljard maal het volume van alle oceanen op aarde”

Eerdere acties

Het is niet voor het eerst dat een dergelijke actie plaatsvindt. Eerder vond er in Nederland al een soortgelijke actie plaats in 2004 en in 2011 was er al eens een wereldwijde 10:23 campagne. De aanleiding om opnieuw aandacht te vragen voor het bedrog dat homeopathie heet, ligt onder meer in de toegenomen aandacht voor dit fenomeen, met alle bijbehorende misinformatie, zoals gegenereerd en verspreid door social media.

“Homeopaten hebben allerlei rare theorieën over waarom hun middelen zouden werken, zoals dat door schudden de goede krachten van een middel versterkt worden. Uiteraard is hier geen enkel experimenteel bewijs voor. Ook denken veel mensen dat homeopathie zoiets als kruidengeneeskunde is, en de homeopathische fabrieken bevorderen deze misvatting door middel van hun reclame.”

“Helaas schieten zowel de Europese als ook onze Nederlandse wetgeving op dit terrein sterk tekort, zodat deze middelen nog steeds mogen worden aangeduid als geneesmiddel terwijl juist op de verpakking zou moeten staan dat de middelen geen werkzame stoffen bevatten”, zegt Nienhuys.

“Zelfs de ziektekostenverzekeraars werken mee aan het in standhouden van dit bedrog wanneer zij de kosten hiervan vergoeden in hun aanvullende verzekeringen.”

“Voor artsen en andere geregistreerde zorgverleners die homeopathische middelen aanbevelen zou, naar onze mening, in het artsenregister geen plaats moeten zijn. En ook zichzelf respecterende apothekers zouden geen homeopathische middelen moeten aanbieden, net zomin als dat ze wijwater verkopen.”

“Hahnemann schreef indertijd dat de normale dosering bestaat uit 1 klein pilletje. Wij gaan op 10 april een heel buisje van tachtig zulke pilletjes inslikken. De pilletjes zouden zijn gebaseerd op spannende grondstoffen zoals arsenicum, slangengif en kakkerlak. Maar ook zand en keukenzout, mits tien tot de zestigste maal verdund, zouden volgens de homeopaten krachtige middelen opleveren.”

“De middelen hebben officieel geen specifieke therapeutische indicatie, maar volgens homeopaten is Wildemanskruid bij uitstek geschikt voor huilerige blonde vrouwen die van frisse lucht houden maar niet van melk en seks. Zo hebben ze bij elk middel idiote regels voor wie of wat het geschikt is.”

“Wij nemen op Tweede Paasdag dus een overdosis in omdat wij ervan overtuigd zijn dat ons niets kan gebeuren. Het is immers slechts melksuiker.”