AMSTERDAM - Vrijdagavond 30 juni vindt de ceremonie van besef plaats op het Surinameplein. Tijdens deze  ceremonie wordt niet alleen stilgestaan bij de slavernij en de afschaffing daarvan, maar vooral bij de lotsverbondenheid van de landen die tot het Koninkrijk der Nederlanden horen of behoorden.

Programma
De herdenking begint om 17:30 uur met een inloop vanaf 17:00 uur. Er zijn speeches, zang en er worden kransen gelegd.

Professor Chan Choenni is de keynote speaker. Hij vertelt over zijn boek dat volgend jaar verschijnt.  Het is een analyse van de ontwikkelingen in de eerste 100 jaar na de afschaffing van de Nederlandse slavernij in Suriname. Hij geeft daarin antwoord op vragen als: Wat is er op cultureel en economisch gebied gebeurd? Hoe is de integratie van Afro Surinamers gegaan? En welke conclusies zijn daaruit te trekken?

De kranslegging wordt vooraf gegaan door de samburadrum van de oorspronkelijke bewoners van het overzeese deel van het koninkrijk, de inheemsen. Dragers brengen op traditionele wijze bloemen naar het herdenkingsmonument. Dit om de hoogste eer te bewijzen aan de voorouders die tijdens en na de slavernij om het leven kwamen. Om 20:00 uur is er twee minuten stilte.

25e keer
Dit jaar vindt de Ceremonie van Besef voor de 25e keer plaats. Sinds 1993 komen op 30 juni vele mensen bij elkaar op het Surinameplein om de ceremonie bij te wonen. Op 1 juli vindt in het Oosterpark zowel een herdenking van de afschaffing van de slavernij plaats als het Keti Koti Festival, de jaarlijkse viering van de afschaffing van de slavernij.

Voor het volledige programma en meer informatie: Facebook/30 juni nationale dag van besef.