AMSTERDAM - Het was zwoegen om stemmen binnen te halen: het leuke participatieproject van Stadsdeel Centrum heeft 10% van de centrumbewoners aan het stemmen gekregen per computer.

Meer stemmen dan in 2021! Nu wordt het spannend; waar hebben deze bewoners voor gestemd? De plannen met de meeste stemmen krijgen namelijk het gevraagde bedrag om dit plan in 2023 te vervolmaken. Grote kanshebbers zijn fietsjes voor een speeltuin, een aantal film/videoprojecten, kunstprojecten en diverse groenprojecten….

Ook de ‘oude kerker aan de gracht’ is een stemmentrekker hebben we vernomen, of de sigaristen en ‘leuke dingen’ doen in de stad. Of komt er een Spui ‘gewoon’ groentenmarktje met een kleine subsidie? Of een Vlindermuur in de Czaar Peterstraat, of alle tegels in binnentuinen‘gratis’ er uit en groen erin? Of een sociaal mediakanaal voor jongeren activiteiten? Of meer wormenhotels op de schoolpleinen? Of Stolpersteine ondersteuning? Of kunst tegen eenzaamheid?

Kortom; op 22 juli 2022 maakt de organisatie van Centrum Begroot bekend wie in de ‘prijzen’ is gevallen!