AMSTERDAM - Een prachtinitiatief van de gemeente Amsterdam. En van de stadsdelen. Per stadsdeel kunnen bewoners dan meedenken. Wij volgen een plan indienen bij Centrum Begroot, met een basisaantal stemmen naar de volgende ronde: de haalbaarheidstoets doorstaan en dan op naar de finale...!

Een wedstrijd, want dat is het, uitschrijven lijkt simpel. Maar spelregels bedenken, duidelijk maken en met de spelregels omgaan is altijd het moeilijkste. In dit geval is de haalbaarheidstoets gedaan door leden van een ‘commissie’ die kijken of het plan aan de basis inschrijvingsvereisten voldoet, of het binnen een jaar uitvoerbaar is, of het plan 50 basisstemmen had gehaald en of het plan niet teveel negatieve stemmen heeft gekregen. Aldus de site, hierop zouden de plannen op getoetst zijn.

Er werden 95 plannen ingediend; 75plannen haalden de 50 likes of meer. Er zijn 25 plannen voor het gebied Centrum West ingediend, 29 voor het gebied Centrum Oost en 21 voor Centrum Algemeen. Wanneer een plan de drempel van 50 likes heeft gehaald is het plan direct op haalbaarheid getoetst. Voldoet het aan de vereisten? Sommige indieners van de 75 stuks hebben ingestemd om hun plan iets aan te passen zodat het plan wel haalbaar kon worden bevonden.

Er zijn nu door de commissie 42 plannen bestempeld als ‘niet haalbaar of niet uitvoerbaar. Het plan met de meeste stemmen 385(!) een groene trambaan op de Muiderstraat haalde het niet door kosten en het realiseren binnen een jaar. Er zouden 33 haalbare plannen over zijn. Echter wie de stukken leest, ziet dat de bevoegdheid van de commissie soms over ‘de vereisten en haalbaarheidstoets’ heen lijken te gaan. Spelregels zijn toch spelregels? Het lijkt erop dat er achteraf ‘meer vereisten’ bij zijn bijgekomen, die men op de site niet kan ontdekken. Kan dat en is dat niet ‘burgers met plannen’ op het verkeerde been zetten?

Net als sommige plannen geen of weinig negatieve stemmen kregen op de site voorbeeld (tegen 6, op 91 voor). Maar dat ‘uit ervaring met een plan van vorig jaar bleek dat dat niet haalbaar is omdat ‘achteraf bewoners bijvoorbeeld een bankje niet wilden op die plek’, dit plan afgewezen is. Ervaring hebben is een ding als bedenkers en uitvoerders, maar als er bijna geen tegenstemmen op de site staan.... Mag je dat dan zelf beslissen als haalbaarheidscommissie dat het niet haalbaar is? Het is toch de bedoeling dat ‘Bewoners van Stadsdeel centrum’ beslissen en niet het DB of de stadsdeelcommissie?

Ook lezen we dat het plan (114 stemmen voor) voor een ruimte voor het wijkcentrum d’Oude Stadt, niet aan de vereisten zou voldoen...’wegvallen van een subsidie en dan geld vragen voor een ruimte’ zou nu plots zorgen dat een ingediend plan om geld te krijgen voor een ruimte huren niet aan de burgers zou kunnen worden voorgelegd. Ook binnen de spelregels is niets terug te vinden dat dit niet zou mogen. .. Dit jaar is er secuur gekeken naar hoe concreet de plannen zijn, ‘omdat uit ervaring van voorgaande jaren is gebleken dat het te veel tijd in beslag neemt om een plan concreet te maken samen met de buurt. Hierdoor lukt het vaak niet om het plan binnen een jaar te realiseren, meldt men, dit klopt: dat is juist een van de spelregels....

De stadsdeelcommissie heeft voor 2021 aangegeven dat zij alle plannen graag voorgelegd krijgt voor het ‘definitief’ wordt. De stadsdeelcommissie kan dus een selectie van de haalbare plannen terug plaatsen, of ervoor kiezen om alle plannen terug te plaatsen op de website van centrum begroot. Op 22 juni 2021 beslist de stadsdeelcommissie Centrum hierover.

Alle bewoners van 12 jaar en ouder krijgen daarna een brief met stemcode om het budget van 300.000 euro te verdelen onder de teruggeplaatste plannen. De stemperiode is van 9 augustus t/m 9 september.

Op 21 september 2021 worden de winnende plannen bekend gemaakt in de stadsdeelcommissievergadering.