AMSTERDAM - Het gaat goed met het stemmen door binnenstadbewoners in Amsterdam centrum: Om geld te besteden bij Centrum Begroot: Er zijn na 6 dagen reeds 3757 stemmen uitgebracht!

Er resteren nog zeker dagen en men wil graag het aantal stemmen van vorig jaar omhoog brengen. Toen stemden in totaal 9562 bewoners mee. Nu is de stemming ruim een maand vervroegd.. Zou dat helpen dat mensen: ruim een derde vergeleken met het totale aantal stemmers van 2021 al hebben gestemd? Als dat zo doorgaat wordt het aantal stemmers van afgelopen jaar dik overstemd!

Het is best leuk om te kijken welke ideeën er zijn ingebracht door centrumbewoners en.. ‘waar zou ik in mee willen stemmen voor... 450.000 euro’ te besteden geld! Ook jongeren, in het centrum, die nog niet met gewone verkiezingen mogen meestemmen, mogen nu ..... lekker “geld uitgeven”!

En heus gaat u eens naar die ideeën kijken: van groenprojecten tot maatschappelijk, van handig tot kunst, van “nee, toch...” tot yes!!!! De laagste bedragen zijn van 1.000 voor een hinkelbaan bij Amstelveld en 2.000 euro voor het Amsterdams Buurt Film Festival (voor cursussen en maken van buurtfilmpjes van en door centrumbewoners) tot 300.000 voor een 3d animatie (van Park in IJ- tunnelmond) of enkele Leidsebuurtplannen van bijna 50.000 euro per stuk.

https://centrumbegroot.amsterdam.nl/