AMSTERDAM - Steeds meer bewoners van Amsterdam steunen de campagne van het Monsterverbond tegen het erotisch centrum. De afgelopen weken heeft zich een groot aantal bewonersgroepen uit Amsterdam-Noord en Amsterdam-Zuid aangemeld bij de brede coalitie die ten doel heeft de huidige plannen van de gemeente voor een groot erotisch centrum te voorkomen.


Eind juni bundelde een groot aantal Amsterdamse bedrijven, onderwijs- en culturele instellingen en belangengroepen de krachten in de gemeenschappelijke campagne 'Vóór een leefbare binnenstad, tégen het erotisch centrum'. De gemeente Amsterdam wil een groot erotisch centrum aan de rand van de stad vestigen, dat een aanzienlijk deel van het Wallengebied moet gaan vervangen. Buiten de bedrijven en instellingen spreken ook steeds meer buurten zich openlijk uit tegen de plannen.

Verenigd door protest

In de afgelopen twee weken hebben zeven bewonersverenigingen zich aangesloten bij het Monsterverbond. Nieuwe steunbetuigers zijn Participatie Amsterdam Zuid, Stichting Tuindorp Oostzaan leeft, bewonersvereniging De Mirandabuurt, Vereniging Irenebuurt Amsterdam, Team EC Noord, Stichting Het Middelpunt uit Tuindorp Oostzaan en Stichting Flora4Life uit Floradorp. De bewonersverenigingen laten al maanden van zich horen. In de media, bij informatieavonden georganiseerd door de gemeente, maar ook in gesprekken met de burgemeester zelf.

"Halsema is de enige burgemeester die het voor elkaar heeft gekregen om alle stadsdelen met de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Iedereen is tegen het erotisch centrum", aldus Wilma van Ankeren. Namens de Stichting Tuindorp Oostzaan leeft wil ze met de steun aan het Monsterverbond aan de gemeentelijke beslissingsmakers duidelijk maken dat er vrijwel geen draagvlak is in de stad voor de plannen. "Noord, Zuid en binnenstad zijn het over één ding wel eens: dit hoort gewoon op de Wallen thuis. Er is al een oplossing en die ligt in de binnenstad."

'Plannen voor erotisch centrum worden niet gedragen'

In Floradorp denken ze er niet veel anders over. John de Jong, Stichting Flora4Life: "Het erotisch centrum en alles wat daarbij hoort, moet gewoon in het centrum. Zorg dat het toerisme wat minder wordt. De rosse buurt is nu eenmaal een wereldwijd begrip en dat trekt ook toerisme. Dat moet in het centrum blijven, maar hou het binnen de perken."

Ook bewonersvereniging De Mirandabuurt heeft zich bij het Monsterverbond aangesloten. Secretaris Esther Koens: "Op dit moment ligt er geen oplossing die binnen Amsterdam wordt gedragen. De enigen die het erotisch centrum omarmen zijn het projectteam en de burgemeester zelf. Het coalitieakkoord spreekt van participatie, maar daar is helemaal geen sprake van geweest. De partijen van het Monsterverbond zijn stuk voor stuk zo verschillend. Dat laat al zien dat de huidige plannen voor het erotisch centrum vanuit zo veel kanten van de stad geen bijval vindt. Er moet een oplossing komen die wel breed gedragen wordt en daar is het nog niet te laat voor. Dit verbond vraagt de burgemeester of ze wil overwegen om het proces opnieuw te doen."

Op bezoek bij Halsema

De nieuw aangesloten bewonersverenigingen werden al voorgegaan door Netwerk Amsterdamse Stadsdorpen, Vereniging Vrienden van Amstel, Vereniging Vrienden van Beatrixpark en Red Amsterdam Noord. Met de nieuwe steunbetuigers erbij is het Monsterverbond nu gegroeid tot veertig partijen. Het is een bonte verzameling bedrijven, instellingen en verenigingen die elkaar hebben gevonden in hun verzet tegen de vestiging van een erotisch centrum. De partijen zijn door de hele stad verspreid en actief in vrijwel alle sectoren van de samenleving.

De partijen onderschrijven allemaal het pleidooi dat is opgesteld voor een leefbare binnenstad en tegen een erotisch centrum. Het pleidooi is gepubliceerd op de website www.tekentegen.nl. Aan dit manifest hangt een petitie die inmiddels door bijna 10.000 mensen is ondertekend. Burgmeester Femke Halsema zal komende donderdag 14 september een delegatie van het Monsterverbond op het stadhuis ontvangen.

Over het Monsterverbond

De protestactie van het Monsterverbond begon eind juni. Er zijn duizenden posters opgeplakt met teksten als 'Laat de rosse buurt niet verknallen'. Volgens de initiatiefnemers is de komst van een erotisch centrum onwenselijk en zou het geld juist in de Wallen gestoken moeten worden. De campagne heeft twee Amsterdamse boegbeelden. Dat zijn Mariska Majoor (oud-sekswerker, oprichter van het Prostitutie Informatie Centrum en eigenaar van 'Koekje uit Amsterdam') en Theodoor van Boven (eigenaar Condomerie, bestuurslid bedrijven investeringszone BIZ).