AMSTERDAM - De brug over het IJ in Amsterdam komt er niet voor 2029. Het project, dat moet bijdragen aan betere verbindingen tussen Amsterdam-Noord en het centrum, is met zeker vier jaar uitgesteld. De geplande opening van de fietsbrug in 2025 wordt dus zeker niet gehaald.


Het is een nieuw hoofdpijndossier voor de gemeente; de verbindingen over het IJ. Het hele project, dat de naam Sprong over het IJ heeft gekregen, zorgt al jaren voor hoogoplopende discussies. De gemeente en Rijkswaterstaat liggen ook met elkaar overhoop, omdat die laatste niet akkoord is met de plannen voor de verbinding.


Rijkswaterstaat heeft alle zes de ontwerpen die er zijn voor de fietsbrug over IJ afgekeurd. Geen enkel ontwerp is veilig voor de scheepvaart, zo is de mening van de vaarwegbeheerder. Den Haag heeft de voorkeur voor een tunnel als verbinding tussen het oosten en noorden van de stad.

Het project is inmiddels in een impasse beland. Op dit moment werkt een onafhankelijke commissie onder leiding van Alexander D’Hooghe aan een advies voor de vaste oeververbindingen over of onder het IJ.

Het stadsbestuur wacht dit advies af en begint nog niet met het opstarten van voorbereidingen van de vaste oeververbindingen. Dit geldt niet alleen voor de Javabrug, zoals de brug wordt genoemd, maar ook voor een Stenen Hoofdverbinding en een voetgangerspassage bij het Centraal Station.

Nu er een adviescommissie betrokken is bij het proces, heeft de gemeente een nieuwe planning moeten maken voor het project Sprong over het IJ. Het college kan pas na het ontvangen van het advies een besluit nemen en deze voorleggen aan de gemeenteraad. Pas dan kan er definitief een keuze worden gemaakt hoe de verbindingen over het IJ eruit komen te zien. Het zou dus zomaar kunnen dat de Javabrug en toch niet komt en er alsnog wordt gekozen voor een tunnel tussen Amsterdam-Noord en het Centraal Station.

Honderdduizend extra inwoners
Het uitstellen van een beslissing over de Javabrug zorgt voor nieuwe uitdagingen voor de stad. Noord groeit namelijk ondertussen gewoon door. Amsterdam krijgt er tot 2025 ruim honderdduizend inwoners bij, waarvan en groot deel in Noord komt te wonen.

De gemeente gaat er vanuit dat meer en grotere pontjes de komende jaren soelaas kunnen bieden. Verwacht wordt dat het de Buiksloterwegveer en het IJpleinveer de groei nog zo'n tien jaar aankunnen. Mocht de groei van het aantal Amsterdammers toch hoger zijn dan nu de verwachting is, dan moeten er vanaf 2027 aanvullende maatregelen worden genomen. De stad denkt dat er ergens tussen 2027 en 2034 een 'knelpunt' ontstaat. Naast de pontjes kan ook metrostation Sixhaven een uitweg zijn voor de verwachte problemen.