AMSTERDAM - Op 12 april jl. heeft Bouwmaat op Business Park Amsterdam Osdorp officieel haar vijfde locatie in Amsterdam geopend. Jurgen de Lange, Business Unit Manager, verklaarde: "We zijn enorm trots op deze locatie en het pand. Het is dichterbij voor onze klanten in Amsterdam-West en biedt een pand met veel daglicht voor de medewerkers, gelegen in een duurzaam gebouwde omgeving. En niet in de laatste plaats draagt het bij aan het bedrijventerrein door respect te tonen voor de omgeving via duurzaamheidsmaatregelen."

Op een kavel van 0,58 hectare heeft Steengoed BMA BV in samenwerking met Dedato Architecten voor Bouwmaat een pand van zo’n 2.500 m2 met een (voorlopig) energielabel A++++ gerealiseerd. In het kader van de duurzame ambities van SADC vraagt de gebiedsontwikkelaar ondernemers een Value Added Plan op te stellen. Een plan waarin de bedrijven wordt gevraagd duurzame maatregelen uit te werken die verder gaan dan de wettelijke standaardeisen. Bouwmaat heeft daarin op drie pijlers toegevoegde waarde geleverd: Welzijn, Biodiversiteit en Materialen.

Op het gebied van Welzijn heeft Bouwmaat ingezet op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Veel daglicht, uitzicht op de natuur, een deelfietsenplan en oplaadpalen voor elektrische fietsen. Aanvullend daarop zijn er voldoende laadpunten voor de elektrische voertuigen van de klanten van de groothandel waarmee het bedrijf voorsorteert op de zero-emissie stadslogistiek die uiterlijk in 2025 in Amsterdam geldt.

Voor de groeninrichting heeft Dedato Architecten gekozen voor grotendeels lokale natuurlijke elementen. Samen met landschapsarchitect HollandsGroen is een ecologisch evenwicht en daarmee een verbetering van de leefomgeving voor vogels, vlinders, vleermuizen, bijen en andere insecten gecreëerd, aansluitend op de naastgelegen kavels. Het groene dak zorgt daarnaast ook voor een verbeterde isolatiewaarde en regenwaterbuffering. Aan de waterkant van de kavel is een ecologische oever aangelegd voor variatie in flora en fauna. Half open verhardingen, ondergrondse opvang van regenwater en schelpenverharding zijn andere maatregelen die genomen zijn.

Bouwmaat heeft daarnaast een bewuste keuze in materiaalgebruik gemaakt. Een keuze die is gebaseerd op efficiënte productie, afvalbeperking en hergebruikte/herbruikbare en demontabele materialen.

De Lange: “Dit is een belangrijke volgende stap voor Bouwmaat, met name om aansluiting te vinden op het gebied van duurzaamheid, waarbij we ook onze klanten adviseren. Met deze nieuwe locatie kunnen we de bouwgemeenschap in Amsterdam ondersteunen en blijven groeien als een partner voor al hun bouw- en onderhoudsbehoeften. Met deze nieuwe locatie hebben onze klanten nu binnen vijftien minuten rijden een Bouwmaat in de buurt.”

Yasha Schadee, projectmanager SADC: “Bouwmaat is de laatste ontwikkeling op Business Park Amsterdam Osdorp fase 1. Een ontwikkeling die volledig aansluit bij het duurzame werkklimaat dat we samen met de ondernemers op het business park hebben gecreëerd.”