AMSTERDAM - “Een vleermuis eet elke nacht 3.000 muggen, een gierzwaluw overdag zelfs 15.000. Groen tempert de hitte van de stad en vangt overtollig water op. Met kleine en goedkope ingrepen kun je de stad steeds interessanter maken voor mens en dier.” Stadsecoloog Anneke Blokker struikelt haast over haar tong van enthousiasme als ze vertelt over alle mogelijkheden die er zijn om de stad natuurvriendelijker te maken.

“Niet alleen voor de dieren en voor de natuur hè, juist ook voor de Amsterdammer. Want als het ecosysteem uit balans is krijg je plagen, van bijvoorbeeld muggen of teken. Toen IJburg net was opgeleverd stikte het daar van de muggen. En dus klachten. Nu houden vleermuizen en vogels daar de mug in toom.”

Groene daken en groene gevels zijn voorbeelden van natuurinclusief bouwen die steeds vaker worden toegepast. Dakakkers met een weelderige plantengroei, vol van insecten en bijen investeren direct in een meer levendige, gezonde stad, met winst voor mens en natuur.

Aandacht in Amsterdam voor natuurinclusief bouwen

De gemeente onderzoekt, op verzoek van de Amsterdamse gemeenteraad, of er een aanpak kan worden ontwikkeld waardoor natuurinclusief bouwen altijd een plek krijgt, bij elk stedenbouwkundig plan, bij elk nieuwbouwproject, bij elke aanpak van de openbare ruimte. Anneke Blokker “Er zijn genoeg mooie voorbeelden in Amsterdam, maar het wordt nog niet bij elk project meegenomen terwijl het vaak simpel is te realiseren. Bosrank en klimop tegen de gevel is al waanzinnig voor bijen en vogels. En een nestkast inmetselen, dat kost misschien 30 euro, maar draagt direct bij aan een gezonde, leefbare groene stad. Met een bouwopgaaf van 50.000 nieuwe woningen voor 2025 is dit nu extra relevant.”

Wat doet natuurinclusief bouwen voor de stad? Zeven voorbeelden:

1. De groene gevels en daken van het zwembad

Groener dan Sportplaza Mercator wordt het bijna niet. Vijftig verschillende plantensoorten bedekken de gevels en het dak. Het zwembad op de kop van het Rembrandtpark stamt uit 2006 en is een prachtig voorbeeld wat natuurinclusief bouwen doet voor de stad.

2. Huismussen in IJburg (zie foto bovenaan)

Bij de bouw van IJburg zijn 600 neststenen aangebracht in de nieuwbouw. Daarvan zijn er 350 in gebruik. Vooral door huismussen en spreeuwen, maar er is ook een gierzwaluwpaar dat gebruik maakt van de stenen.

3. Slechtvalkechtpaar op de Zuidas

Slechtvalken zijn de Ferrari ‘s van de vogelwereld: hun maximumsnelheid is wel 360 kilometer per uur. Van de vier paartjes die Amsterdam telt zetelt er een paar in het ABN Amrogebouw op de Zuidas. Hier werd bij de bouw een speciale slechtvalknestkast aangebracht. Ook op het gebouw van het Afval Energie Bedrijf woont een paar slechtvalken.

4. Orlyplein, van steenwoestijn naar bijenparadijs

Wie een aantal jaar geleden station Sloterdijk aan de voorkant verliet stuitte op een grijze steenwoestijn. Nu staat er op het voormalige busplein 8000 vierkante meter aan groen. Een uniek ‘dakpark’ dat inmiddels een paradijs is voor bijen en bijdraagt aan het voorkomen van wateroverlast. Een gedeelte van het groen ligt op het spoorviaduct of op een dek van een parkeergarage. Door een speciale constructie van vochtvasthoudende ondergrondse panelen groeien de bloemen en planten daar in amper 30 cm aarde.

5. Natuureilandjes in IJburg II

Volgend jaar wordt begonnen met de aanleg van drie hectare natuur op eilandjes in IJburg II. In de bruggen in de nieuwe wijk worden nestkasten voor oeverzwaluwen, boerenzwaluwen en vleermuizen ingebouwd. Door zulke maatregelen hebben de nieuwe bewoners van IJburg II straks vanaf het begin natuur om zich heen.

6. Vleermuizen logeren in het Overamstel Hotel

Dankzij de uitsparingen in de spouw die bij de bouw worden aangebracht logeren er straks niet alleen gasten, maar ook vleermuizen en gierzwaluwen in het Overamstel Hotel.

7. Groene nieuwbouw in Houthaven

In de Houthaven wordt volop gebouwd en ook hier kun je mooie voorbeelden van natuur in de bouw aantreffen. Zo worden er speciale vleermuisstenen ingemetseld en ook hier komen nestkasten voor spreeuwen, gierzwaluwen en huismussen.

Meer informatie