AMSTERDAM - In juli wordt in het Noorderpark de fiets- en voetgangersbrug over het Noordhollandsch Kanaal aangelegd. De aannemer is aan beide kanten van het kanaal hard aan het werk om de aanlandingen van de brug klaar te maken voor de plaatsing van het brugdek. Het brugdek, de leuningen en de pijlers van de brug worden op dit moment in een fabriek in elkaar gezet. Uiteindelijk worden al deze onderdelen van de brug in het Noorderpark samengevoegd.

Het plaatsen van het brugdek

Om het brugdek te kunnen plaatsen is het nodig om de scheepvaart in het Noordhollandsch Kanaal tijdelijk stil te leggen. De Provincie Noord-Holland moet daarvoor toestemming verlenen en zij hebben aangegeven dat zij akkoord gaan met een stremming van het scheepvaartverkeer in de week van 10 tot en met 14 juli 2017. Tijdens deze week worden voorbereidende werkzaamheden voor de plaatsing van het brugdek uitgevoerd. De daadwerkelijke plaatsing van het stalen brugdek vindt op donderdag 13 juli plaats.

We kunnen ons voorstellen dat u het leuk vindt om te kijken hoe het brugdek wordt geplaatst en de brug daarmee echt vorm krijgt. Daarom wordt een speciale locatie voor toeschouwers ingericht aan de westzijde van het kanaal. U bent van harte welkom om op 13 juli te komen kijken.

Hoe wordt het werk uitgevoerd?

Het brugdek wordt vanuit de fabriek in Friesland via het IJ naar het Noorderpark gevaren op een ponton. In het Noorderpark wordt het brugdek omhoog gehesen door een drijvende bok. Dit is een groot schip met een grote kraan met sterke kabels. Deze drijvende bok laat vervolgens het brugdek langzaam zakken zodat deze met precisie op de juiste plek kan worden geplaatst. Deze werkzaamheden en plannen zijn vooraf besproken en goedgekeurd door Bouw- en Woningtoezicht.

Vervolgens worden aan weerszijden van het brugdek nog de ontbrekende betonnen brugdelen geplaatst. Dit is de laatste stap om de verbinding tussen oost en west te voltooien. Daarna monteert de aannemer de leuningen en de verlichting op de brug, en brengt hij een asfaltlaag aan. Volgens planning is de aannemer klaar op 28 juli. U kunt de brug dan meteen vanaf 29 juli gebruiken. De feestelijke opening van de brug is tijdens het Noorderparkfestival op zondag 3 september.

Wat merkt u de komende weken?

Het fietspad aan de westzijde van het kanaal (Buiksloterweg) is gestremd van 12 tot en met 16 juni om werkzaamheden aan de landhoofden uit te voeren. Uw omleiding wordt op de gele borden aangegeven.

Het scheepvaartverkeer is gestremd van 10 tot en met 14 juli. De fietspaden aan weerszijden van het kanaal zijn van 10 tot en met 21 juli gestremd.

Meer informatie?

Voor alle informatie over het Noorderpark kunt u terecht op www.amsterdam.nl/noorderpark. Op de website kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief: de Noorderparkmail. U kunt ook bellen met het algemene informatienummer van de gemeente Amsterdam 14 020.