AMSTERDAM - Op 9 december 2015 werd in het Theo van Goghpark de Boom van OERRR geplaatst en dat ging uiteraard gepaard met een feestje voor jong en oud; een boom van en voor de kinderen van IJburg, om in te klimmen, spelen, ravotten en om op een andere manier van te genieten. Nu, na bijna 2 jaar, blijkt helaas dat de grote zomereik het op deze manier niet gaat redden .

Je kunt stellen dat de boom aan zijn eigen succes ten onder is gegaan. Door het vele spelen en klimmen gaat het niet goed gaat met de eik. De boom staat al vrij lang troosteloos op zijn plek, met hekken eromheen, zodat er niet in gespeeld kan worden. Dit zou namelijk het afsterven van de boom bespoedigen en de overlevingskansen verkleinen.

Wel levenskrachtig

Een onderzoek heeft uitgewezen dat de boom het wel kan overleven, maar dat deze dan wel als ‘gewone’ boom gesnoeid moet worden. Dit wordt ‘opkronen’ genoemd. De lage takken, die nu zijn afgestorven, worden daarbij verwijderd. De top van de boom lijkt nog wel levenskrachtig te zijn. Dit betekent voor de spelende kinderen dat er niet meer geklommen kan worden, maar de kans dat de boom blijft bestaan en kan groeien als een gezonde eik wel groter wordt.

Werkzaamheden

De werkzaamheden aan de eik worden in de week van 20 november uitgevoerd. Een breed plantvak om de boom heen wordt vrijgemaakt, zodat de wortels optimaal gebruik kunnen maken van de zuurstof en het water. De verwachting is dat door deze maatregelen de boom nog heel lang kan groeien in het Theo van Goghpark.

Wens

Aanleiding voor het plaatsen van de boom is het OERRR festival op IJburg in 2014. Toen vertelden de kinderen van IJburg over hun grote wens: Een boom op IJburg waaraan je kan hangen, omheen spelen, bij kan dromen en van kan leren. Dit was een idee van een jonge IJburgster en werd mogelijk gemaakt door Natuurmonumenten en stadsdeel Oost.